Els delegats i delegades en xifres: valoració del curs 16/17

Xifres 2016-17 Representació Estudiantil

La participació dels delegats i delegades s’ha consolidat durant el curs 16/17: ha augmentat el nombre de delegats i delegades ’inscrits a elCens. Igualment, també s’han consolidat les sessions del Fòrum de delegats, sessions formatives de diferents temàtiques, a proposta de Dinamització Comunitària o dels delegats i delegades.

26/07/2017

El delegat o delegada és una figura clau en el seguiment acadèmic de les titulacions i és l’interlocutor principal per a millorar el model formatiu en què els estudiants són els protagonistes, ja que pren part de la formació en el dia a dia. Enguany, el nombre de d’inscrits a elCens ha arribat als 379 membres, 58 més que l’any anterior. D’entre aquests, el 33% són delegats i delegades de primer curs, dada molt rellevant, ja que l’alumnat de primer acostuma a ser qui més ho necessita. El delegat o delegada representa el seu grup acadèmic, que pot ser una menció, un grup de matriculació, etc. En total, a la UAB hi ha 450 grups acadèmics, i el 84 % està registrat a elCens.

El Fòrum de delegats, com a una altra part del projecte, també s’ha consolidat de forma clara. El Fòrum és un espai de formació, informació i debat adreçat a tots els delegats i delegades de grup acadèmic.

Enguany, s’han dut a terme 8 sessions formatives, com ara una sessió dedicada a les beques, una altra a les enquestes d’avaluació o una relacionada amb les oportunitats d’ocupabilitat. La majoria de les temàtiques han estat proposades pels mateixos delegats.  

Des de la Unitat de Dinamització Comunitària es busca fomentar la participació més enllà de les aules, per tal d’afavorir i consolidar el teixit associatiu i donar suport a la representació estudiantil a la universitat. Participar de forma activa a la universitat comporta l’aprenentatge d’altres competències transversals, a banda de les formatives i acadèmiques.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies