Sala de premsa Premsa i mitjans

El web de l'Escola de Doctorat torna a estar operatiu

Recuperació del web del centre

El 16 de desembre s'ha recuperat el web institucional de l'Escola de Doctorat. A partir d'ara totes les comunicacions retornen a aquest canal. A continuació podeu consultar totes les informacions que es van publicar en el web d'emergència.

15/12/2021

Informacions publicades fins a la data

Últims avisos! 

Des del 4 de novembre ja és possible recuperar el correu UAB des de fora del campus. Podeu generar una nova contrasenya des de: https://oim.uab.es/opwd/niu?lang=ca
 
Aquesta nova contrasenya us servirà també per poder accedir a l’entorn col·laboratiu de Microsoft: 
https://portal.office.com 
 

Els terminis ordinaris del serveis online (admissió, matrícula, dipòsit i defensa de tesis doctorals) queden aturats fins al restabliment de la web de la UAB i de l’autoservei. Us preguem consulteu novament la web a partir de l’11 de desembre de 2021. 
 
Pel que respecta als terminis extraordinaris, i a la tramitació de procediments administratius per raons d’urgència establerts d’acord amb la resolució de la Directora de l’Escola, el passat 28 d’octubre, consulteu les notes informatives publicades en aquesta web. 

1. Contacte amb l’Escola de Doctorat 

Atenció a l’usuari presencial a l’Escola de Doctorat: 

Es podrà demanar cita per a una gestió presencial al telèfon 93 581 31 29 (de les 10 a les 13h) per als següents temes: 

 • Recollida de títol de Doctor o títols propis de doctorat. 

 • Lliurament a l’Escola de la documentació d’accés (títols i certificats) per als estudiants de doctorat de primer any (o altres anys). 

Per a la resta de temes, cal que s’adrecin a les adreces institucionals o bé als telèfons corresponents (horari d’atenció telefònica: de 10.00 a 13.00 hores) 

Accés 

ed.admissions@uab.cat 

(93 581) 43 27 

Matrícula (matrícula, pagaments…) 

ed.matricula@uab.cat 

(93 586) 82 69 

Seguiments (actes de seguiment i pròrrogues dels estudis de doctorat) 

ed.seguiments@uab.cat 

(93 586) 82 69 

Expedients (baixes, canvis de règim de permanencia, modificacions de dades personals) 

ed.expedients@uab.cat 

(93 586) 82 69 

Títols 

ed.titols@uab.cat 

(93 581) 31 29 

Tesis (consultes generals, canvis de directors/tutors, consultes de membres de tribunal, etc) 

tesis@uab.cat 

(93 581) 42 11 

Documentació prèvia a la defensa de tesis 

ed.fitxa.defensa@uab.cat 

(93 581) 42 11 

Documentació posterior a la defensa de tesis 

ed.documentacio.defenses@uab.cat 

(93 581) 42 11 

Certificats (peticions de certificats dels estudis de doctorat, d’homologació dels estudis UAB a l’estranger…) 

ed.certificats@uab.cat 

(93 581) 31 29 

Incidències informàtiques (Sigma, incidències, alta directors/tutors externs a Sigma) 

ed.intranet@uab.cat 

(93 581) 38 36 

Cotuteles 

ed.cotutela@uab.cat 

(93 581) 12 55 

Doctorat Industrial 

doctorat.industrial@uab.cat 

(93 581) 12 55 

Erasmus 

ed.mobilitat@uab.cat 

(93 586) 82 69 

Pla docent 

ed.pla.docent@uab.cat 

(93 581) 48 30 

Comissions (Junta Permanent) Gestions amb la JP, Comissió de Doctorat,  Mencions internacionals 

ed.comissions@uab.cat 

(93 581) 12 55 

Gestora de Qualitat 

ed.qualitat@uab.cat 

(93 581) 48 30 

Gestora Acadèmica 

  

(93 581) 44 44 

Cap de la Unitat Tècnica 

  

(93 581) 30 00 

Gestor Econòmic 

ed.economia@uab.cat 

(93 586) 84 87 

Direcció 

escola.doctorat@uab.cat 

(93 581) 40 44 

Directora Escola 

directora.doctorat@uab.cat 

(93 586) 85 53 

Administrador 

  

639 157 298 

2. Contacte amb programes de doctorat (3/10/2021) 

3. Notes informatives de l’Escola de Doctorat 

4. Criteris per a situacions excepcionals aprovat per la Junta permanent (admissions, matricula, certificats, dipòsits i defenses). 

5. Documentació a presentar dipòsit de tesi excepcional 

Si vols dipositar la tesi, consulta prèviament la nota informativa núm. 2 i 4. Si estàs en algun dels supòsits indicats a la Resolució de la directora de l’escola, d’aixecament de suspensió dels tràmits administratius., envia’ns abans, d’enviar tota la documentació del dipòsit, el document Justificació de la urgència del dipòsit, més el documents que acrediten la urgència, per tal que sigui autoritzada la presentació de la teva sol·licitud de dipòsit. 

Els doctorands als que se’ls hagi autoritzat el dipòsit excepcional (dipòsit enviat per correu electrònic, que no han fet l’autoservei del dipòsit), hauran d’informar a l’aplicatiu Teseo les dades referents a la seva tesi, abans de sol·licitar el seu títol. 

T’adjuntem els documents que hauràs de presentar signats, si compleixes els requisits de la nota 4, i enviar-los per email a: tesis@uab.cat, amb còpia als directors, tutor i coordinador del programa de doctorat: 

6. Documentació a presentar per a la defensa de tesi. Relacionat amb la nota 2 i 4 

Un cop s’hagi autoritzat i fet la difusió del dipòsit (veure-ho en aquesta mateixa web), una setmana més tard, s’aprovarà el tribunal de la teva tesi, és a partir d’aquesta data que es podrà fer arribar la Fitxa de la defensa. Per tal que s’autoritzi la defensa excepcional, cal que facis arribar amb antelació aquest document 

Justificació de la urgència del dipòsit (Mod tes justificació) 

Fitxa de defensa. 

7. Relació de dipòsits de tesi aprovats 

8. Relació de tribunals aprovats 

9. Junta Permanent 

Podeu presentar a la Junta Permanent les següents sol·licituds: 

 • Canvi de règim de dedicació passats els dos primers cursos de doctorat 

 • Canvis en l’arxivament de les tesis doctoral (TDX, DDD, biblioteques…) 

 • Defensa de la tesis doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement 

 • Defensa fora de les dependències de la UAB 

 • Defensa mitjançant videoconferència totalment virtual 

 • Exempció del temps mínim per dipositar la tesi doctoral 

Les properes reunions de la Junta Permanent estan previstes per al 23 de novembre, 20 de desembre i 24 de gener, per a les sol·licituds que arribin fins el primer dia laborable de cadascun d’aquests mesos. Cal que es justifiqui documentalment que la sol·licitud no es pot posposar. Podeu enviar-les a ed.comissions@uab.cat

Les resolucions favorables es publicaran durant la setmana següent a la reunió en aquesta mateixa pàgina web. 

Donada la situació, és possible que algunes resolucions hagin de ser posposades fins que les dades puguin ser revisades correctament. 

Sol·licitud 

Resolucions Junta Permanent d’octubre 

Resolucions Junta Permanent de novembre 

10.  Erasmus 

 • Convocatòria de beques Erasmus+ KA107 

Interessant per a mobilitats de doctorands al segon semestre. 

Per a més informació, consulteu l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI): https://www.uab.cat/institucional/area-de-relacions-internacionals-ari/ 

Per sol·licitar aquesta beca, ompliu el formulari que trobareu a: https://forms.office.com/r/VXZvJvaeZk 

 • Convocatòria de beques per mobilitats de pràctiques del programa Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships 

Dos terminis de sol·licitud: el 15 de novembre i el 8 de febrer 

Les mobilitats es podran realitzar fins el 30 de novembre de 2022 (en el cas del programa Erasmus+ Pràctiques) i fins el 30 de setembre de 2022 (en el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships). 

Per a més informació, consulteu el Servei d’Ocupabilitat: https://www.uab.cat/serveis/servei-docupabilitat/ 

erasmus.practiques.so@uab.cat 

occupational.mobility@uab.cat 

 • Convocatòria Erasmus OUT 

Sol·licituds del 8 al 12 de novembre. 

Resolució: 22 de novembre (disponible a l’enllaç

Cal presentar aquesta sol·licitud enviant-la a ed.mobilitat@uab.cat, junt amb la documentació que s’indica. 

Més informació en aquesta plana. 

11. Calendari. 

Calendari curs 2021/22 (Aquest calendari pot patir canvis durant aquest mes de desembre o gener. Cal anar-lo consultant.) 

Cerimònia de lliurament de premis extraordinaris i títols de doctorat del 19 de novembre de 2021 (divendres). Cancel·lada. 

12. Activitats transversals. 

ACTIVITATS FORMATIVES TRANSVERSALS (novembre-desembre 2021) 

RRI: Integrant la recerca i la innovació responsable als projectes de doctorat (virtual) 

Data: 18 i 24/11/2021, de 10 a 13 h 

De la idea al prototip: sessió introductòria al Design Thinking 
Data: 25/11/2021, d’11 a 13 h 
Sessió de benvinguda. El doctorat com a etapa formativa. Curs 2021-2022 (virtual) 
Data: 29/11/2021, d’11 a 12 h 
 
Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle® (virtual) 
Data: 01/12/2021, d’11 a 12.30 h 
 
Divulgació de la ciència (virtual) 
Data: del 02/12 al 21/12/2021, dimarts i dijous de 15 a 17 h 
 
Research papers Ciències (sessió compartida amb l’ICTA, virtual) 
Data: del 13/12/2021 al 26/01/2022, dilluns i dimecres de 10 a 12 h 

Research papers Humanitats (virtual) 
Data: del 13/12/2021 al 26/01/2022, dilluns i dimecres de 14 a 16 h 
 
Elevator Pitch (virtual) 
Data: 16 i 21/12/2021, de 10 a 13 h 
 
Per a més informació sobre els continguts i les inscripcions, consulteu el nostre canal de Telegram: https://t.me/s/EscolaDoctoratUAB

13. Difusió de defenses de tesi. 

En aquesta relació estan les tesis que ja havien estat informades a l’Escola de Doctorat abans del 22/10/2021 i les que s’han autoritzat de forma excepcional. Si es vol demanar una defensa excepcional, abans d’enviar la fitxa de difusió, cal que s’enviï a ed.fitxa.defensa@uab.cat, aquesta sol·licitud junt amb la documentació justificativa. 

 • Setmana del 13 al 17 de desembre
Lopez Tatiana 13/12/21
Sabater Pablo 13/12/21
Silvestri Francesco 14/12/21
Justicia Azucena 15/12/21
Jurado Jose Piers 15/12/21
Mas Antonio 15/12/21
Aranda Antonio 15/12/21
Forne Esther 16/12/21
Tomsen Noemi 16/12/21
Riera Andreu 17/12/21
Vicens Laura 17/12/21
Zapana Luis Efrain 17/12/21
Herrera Ana 17/12/21
Castellanos Albert 17/12/21
De Cea Carlos 17/12/21
Zuleta Cecilia 17/12/21
Vidal Alberto Andres 17/12/21
Pastor Pedro 17/12/21

 

Per a més informació, contacteu amb l’Escola de Doctorat:  

📱 Telegram de l’Escola de Doctorat 

📧 escola.doctorat@uab.cat 

📞 +34 93 581 40 44