El Servei d'Ocupabilitat de la UAB prestarà servei de forma telemàtica durant l'estat d'alarma per la COVID-19

Servei d'Ocupabilitat UAB

En aquesta notícia trobaràs tota la informació sobre el funcionament del Servei, les pràctiques extracurriculars, les pràctiques no laborals per a persones titulades i les pràctiques internacionals durant aquest període d'excepcionalitat. [Darrera actualització: 02/06/2020]

28/05/2020

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha establert reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible amb l'objectiu de garantir la salut de les persones.

Atesa la situació d’emergència, i per tal d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, el Servei d’Ocupabilitat prestarà servei de forma telemàtica a les persones usuàries i a les empreses/institucions a través de les adreces electròniques següents:


Així doncs, l'equip del Servei d’Ocupabilitat farà teletreball i atendrà les consultes i les necessitats a través del correu electrònic. Tot i això, de forma excepcional i en els casos en què sigui imprescindible, les persones del Servei d’Ocupabilitat podran fer una trucada telefònica a la persona estudiant i/o a l'entitat col·laboradora.

Per altra banda, i en el cas de consultes complexes, les persones i organitzacions usuàries de la Unitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral (tres primers punts del llistat anterior) podran concertar una videotrucada amb cita prèvia amb l'equip del Servei.


  Resolució de la UAB sobre les pràctiques extracurriculars
 
a) Només es gestionaran nous convenis de pràctiques si l’estada es realitza de forma 100% telemàtica. En cap cas, l'alumnat podrà desplaçar-se fins a l'empresa/institució. A banda de fer la sol·licitud corresponent a l’aplicació NEXUS, l’empresa/institució haurà d’enviar aquest document de responsabilitat emplenat i signat a l’adreça electrònica laboral.practiques.so@uab.cat.
 
b) Les estades de pràctiques que ja estiguin en curs només podran continuar si es fan de forma telemàtica ‒amb l'excepció de l'alumnat de màster (veure punt d)‒. A més, caldrà que la persona estudiant accepti continuar amb la pràctica de forma telemàtica.

c) En cas que les empreses/institucions no puguin garantir el desenvolupament de l’estada de pràctiques de forma telemàtica, es plantegen les possibilitats següents:

c.1) Reprogramar la pràctica de forma intensiva un cop s’hagi restablert la normalitat. La data límit per acabar l’estada serà la data en la que es tanqui l’expedient de la persona estudiant o el 8 de setembre, dia en què finalitza el present curs acadèmic. En aquest sentit, la UAB aplicarà una instrucció de la rectora que permet deixar en suspensió temporal els efectes dels convenis de pràctiques externes extracurriculars fins que es deroguin les mesures extraordinàries.

c.2) En el cas que no hi hagi cap altra possibilitat, es podrà rescindir el conveni de pràctiques a través de l’aplicació NEXUS.

d) L’alumnat de màster podrà reprendre de forma presencial les estades de pràctiques extracurriculars que ja s'havien iniciat i havien quedat suspeses temporalment a causa de la COVID-19 ‒en virtut d’una resolució de la rectora de la UAB amb data del 27 de maig de 2020‒. En aquests casos, l'empresa/institució haurà de signar una certificació que durant l’estada de pràctiques es compliran totes les mesures de prevenció i de seguretat establertes per les autoritats competents i que es dotarà l’estudiant dels equips de protecció necessaris per dur a terme la seva activitat formativa amb total seguretat. La Universitat li proporcionarà aquest document.

e) Per a aquelles pràctiques que no hagin començat, però ja tinguin el conveni formalitzat: caldrà acollir-se al que s’estableix en els punts anteriors.


  Resolució del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de la UAB sobre les pràctiques no laborals per a persones titulades

Les estades de pràctiques no laborals per a persones titulades que estiguin en curs només podran continuar de forma telemàtica, en règim de teletreball, i sempre que es mantingui la supervisió per part de la persona tutora de l’empresa. En cap cas, la persona en pràctiques podrà desplaçar-se fins a l’empresa.

En cas que l’empresa no pugui garantir aquestes condicions, es podrà acordar la suspensió i la represa de les pràctiques un cop hagi passat la situació d’emergència. Així doncs, les pràctiques es podran reprendre prèvia comunicació al Servei d’Ocupabilitat de la UAB del termini addicional que suposa i/o del canvi en les condicions acordades amb la persones joves per a la finalització del programa de pràctiques. 

Durant la suspensió de les pràctiques caldrà mantenir les condicions d’inclusió en el Règim General de Seguretat Social que es preveu a l’article 3.5 de Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen las pràctiques no laborals en empreses.  

En cas que l’empresa es vegi abocada a un expedient de regulació i/o s’acordi amb la persona en pràctiques la finalització d’aquestes, l’empresa haurà d’emetre un certificat en què consti, com a mínim: la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la seva durada i el període en què s’ha realitzat. L’empresa comunicarà al Servei d’Ocupabilitat de la UAB la finalització de l’estada de pràctiques, tot indicant el motiu de la finalització.


  Resolució de la UAB sobre les pràctiques internacionals

Pel que fa a les pràctiques internacionals a través dels programes Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships, el Servei d'Ocupabilitat proporciona, a les persones que inicien o retornen les seves mobilitats, indicacions concretes per al seu cas en funció del país de destinació i de l'evolució de la pandèmia.

Així doncs, quant a les mobilitats que s'han d'iniciar properament, es recomana mantenir un contacte continuat amb les persones tutores de les institucions d’acollida per tal d'obtenir informació actualitzada i de primera mà sobre la situació al país de destinació i sobre la pròpia pràctica, a més d'informar el Servei d’Ocupabilitat de qualsevol incidència. També es recomana no incórrer en despeses de contractacions de viatges i altres serveis al país de destinació amb molta anticipació

Finalment, convé recordar que, abans d’iniciar o retornar la mobilitat, cal consultar les recomanacions de l’agència nacional SEPIE (que gestiona el programa Erasmus+) i del Ministeri d’Afers Exteriors, disponibles als seus perfils de xarxes socials com Twitter: @sepiegob, @maecgob. També els canals oficials dels països de destinació.

En aquest apartat del nostre web podreu consultar les preguntes més freqüents sobre l'afectació de la COVID-19 en els programes de mobilitat per a pràctiques.


  Ajornament de les activitats formatives presencials

Per altra banda, i en línia amb les mesures decretades, el Servei ha ajornat totes les seves activitats formatives presencials, com ara les Activitats d’Orientació Professional, els tallers amb Reconeixement Acadèmic de Crèdits (RAC), el Curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals o el seguiment del concurs d'emprenedoria Startup Lab UAB 2020. Totes les sessions pendents es tornaran a programar el més aviat possible.


El Servei d’Ocupabilitat recomana a tothom que segueixi les indicacions de les autoritats públiques respecte la contenció del virus COVID-19 i que prengui totes les mesures possibles per tal de protegir la salut de les persones.

 

Notícies relacionades

Especial #QuedatACasa

#QuedatACasa! Visita la UAB sense sortir de casa

Coneix tota l'oferta d'activitats online per descobrir la UAB des de casa. Vídeos, guies i catàlegs en PDF, fitxes web, presentacions online o fires virtuals... amb l'opinió dels UABers: estudiants com tu que parlen en primera persona.

Totes les notícies