Sala de premsa Premsa i mitjans

El Servei d'Ocupabilitat presta servei de forma telemàtica a causa de la COVID-19

Servei d'Ocupabilitat UAB

En aquesta notícia trobaràs tota la informació sobre el funcionament del Servei, les pràctiques extracurriculars, les pràctiques no laborals per a persones titulades i les pràctiques internacionals durant la pandèmia de coronavirus. [Darrera actualització: 01/12/2020]

01/12/2020

Atesa la situació de crisi sanitària, i per tal d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, el Servei d’Ocupabilitat presta servei de forma telemàtica a les persones usuàries i a les empreses/institucions a través de les adreces electròniques següents:

Així doncs, l'equip del Servei d’Ocupabilitat atén les consultes i les necessitats a través del correu electrònic. Tot i això, de forma excepcional i en els casos en què sigui imprescindible, l'equip del Servei podrà fer una trucada telefònica o una videotrucada a la persona estudiant i/o a l'entitat col·laboradora.

 

  Sobre les pràctiques extracurriculars

La gestió de les pràctiques extracurriculars es realitza amb tota normalitat, segons els procediments habituals. En trobareu tota la informació en aquest enllaç.

Els serveis de NEXUS per a empreses i institucions externes a la UAB tancaran del 18 de desembre a l'1 de gener

 

Sobre les pràctiques no laborals per a persones titulades

La gestió de les pràctiques no laborals per a persones titulades es realitza amb tota normalitat, segons els procediments habituals. En trobareu tota la informació en aquest enllaç.


  Sobre les pràctiques internacionals

La UAB ha cancel·lat el programa UAB Exchange Programme Traineeships per al curs 2020-2021; en aquest enllaç trobareu la resolució.

Pel que fa al programa Erasmus+ Pràctiques, el SEPIE i la UAB han resolt que les mobilitats es poden realitzar en tres modalitats:

  • Iniciar-les de manera virtual i incorporar-se presencialment quan es permetin els desplaçaments sense restriccions i/o confinament.
  • Iniciar-les presencialment als països de destinació, sempre i quan no hi hagi restriccions d’entrada i/o de confinament en aquests països.
  • Fer tota la mobilitat de forma telemàtica, és a dir, sense desplaçament al país de destinació. Aquesta modalitat no permet accedir als ajuts econòmics.

El Servei d'Ocupabilitat proporciona, a les persones que inicien o retornen les seves mobilitats, indicacions concretes per al seu cas en funció del país de destinació i de l'evolució de la pandèmia.

Així doncs, quant a les mobilitats que s'han d'iniciar properament, es recomana mantenir un contacte continuat amb les persones tutores de les institucions d’acollida per tal d'obtenir informació actualitzada i de primera mà sobre la situació al país de destinació i sobre la pròpia pràctica, a més d'informar el Servei d’Ocupabilitat de qualsevol incidència. També es recomana no incórrer en despeses de contractacions de viatges i altres serveis al país de destinació amb molta anticipació.

Finalment, convé recordar que, abans d’iniciar o retornar la mobilitat, cal consultar les recomanacions de l’agència nacional SEPIE (que gestiona el programa Erasmus+) i del Ministeri d’Afers Exteriors, disponibles als seus perfils de xarxes socials com Twitter: @sepiegob, @maecgob. També els canals oficials dels països de destinació.

En aquest apartat del nostre web podreu consultar les preguntes més freqüents sobre l'afectació de la COVID-19 en els programes de mobilitat per a pràctiques.


  Ajornament de les activitats formatives presencials

Per altra banda, i en línia amb les mesures decretades, el Servei ha ajornat totes les seves activitats formatives presencials.


El Servei d’Ocupabilitat recomana a tothom que segueixi les indicacions de les autoritats públiques respecte la contenció de la COVID-19 i que prengui totes les mesures possibles per tal de protegir la salut de les persones.