El projecte REDPRION reforçarà el control de les malalties priòniques al Pirineu

REDPRION

Un consorci format per cinc centres d'investigació i dues empreses de França i Espanya llança el projecte transfronterer pirinenc REDPRION per desenvolupar eines de diagnòstic i teràpia destinades a pacients animals i humans afectats per una malaltia priònica.

09/03/2018

La UAB col·labora en el consorci de la mà del grup encapçalat pel doctor Martí Pumarola, del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, realitzant estudis de transmissibilitat de prions entre espècies mitjançant bioassaigs en models de ratolí transgènic a les instal·lacions de l'animalari dins de la unitat bioseguretat de nivell 3 i al laboratori PRIOCAT, adaptat al treball amb aquests agents infeciosos no convencionals. El doctor Enric Vidal, responsable de la línia sobre malalties priòniques de l'IRTA‐CReSA, portarà a terme aquests bioassaigs.

El passat 21 de febrer es va celebrar la reunió de llançament del projecte, al Centre d'Encefalopaties i Malalties Transmissibles Emergents de la Universitat de Saragossa. Hi van assistir representants de les set entitats sòcies del projecte: L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA Toulouse), Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias de Bizkaia  (CiC‐bioGUNE), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de Barcelona (UB), l’Institut National de la Santé et de la Recherche (INSERM Toulouse), ATLAS Molecular Pharma S.L. i Universidad de Zaragoza (Unizar).

L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'una xarxa científica d'excel·lència en el camp de les malalties priòniques. Aquestes malalties neurodegeneratives afecten tant a la ramaderia de la zona transfronterera francoespanyola com a la seva població humana i no hi ha cap tractament o prova diagnòstica ante-mortem fiable per a la seva detecció. La transmissió de prions animals als éssers humans (zoonosi) pel consum d'aliments contaminats segueix sent un motiu de preocupació per a les autoritats sanitàries europees.

Així, el projecte pretén coordinar les activitats i combinar les habilitats específiques de centres de recerca, de grans centres hospitalaris i de socis privats de la regió transfronterera per tal de protegir les persones dels riscos associats a les malalties priòniques, desenvolupar enfocaments terapèutics i eines de diagnòstic innovadors destinats al seu ús en pacients afectats d'alguna malaltia priònica i assegurar la sostenibilitat de les produccions de remugants a la regió transfronterera, davant el risc dels agents priònics en el camp agroalimentari.

A més, el projecte contribuirà a la millora de la gestió de la Salut Pública i de la Sanitat Animal de la regió, a l'informar de les solucions i innovacions en l'àmbit de la prevenció dels riscos associats a aquestes malalties als responsables i professionals encarregats de les mateixes, als actors implicats en les cadenes de producció i al públic en general.

El projecte, amb un finançament de 2 milions d’euros, tindrà una durada de 3 anys i ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V -A Espanya -França - Andorra (POCTEFA 2014 -2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya -França -Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Projecte cofinançat pel fons FEDER.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies