El Fons de Solidaritat obre noves convocatòries ampliant la dotació

S'obre la convocatòria del Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat de la UAB obre les convocatòries del 2021 amb una dotació superior a edicions anteriors i amb la novetat d’una addició extraordinària per projectes orientats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

22/12/2020

La FAS publica les bases reguladores de les dues convocatòries del Fons de Solidaritat. Una de les convocatòries (E2020-2021) va dirigida a estudiants de postgrau, de màster o de doctorat de la UAB, una altra (FSXXXVIII) a PAS i PDI i la nova convocatòria extraordinària  va dirigida a projectes orientats a reduir l’impacte social negatiu de la Covid 19. Aquest any, el Fons de Solidaritat ha augmentat respecte edicions anteriors la dotació pressupostària de les convocatòries obertes. 

Objecte i bases de les convocatòries

La primera convocatòria, adreçada a PDI i PAS, té dues línies. Per una banda, els projectes de la línia 1, hauran de ser, sempre que sigui possible, de Cooperació Internacional Interuniversitària i per tant projectes relacionats amb la millora de la qualitat docent i la creació de capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora de la gestió universitària de les contraparts. Per altra banda, els projectes de línia 2 d’Educació per a la Justícia Global s’han de realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona i han de servir per generar consciència crítica sobre les injustícies mundials i facilitar eines per a la seva transformació. L’objectiu és construir una comunitat universitària políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament just, equitatiu i sostenible. Aquesta primera convocatòria començarà a acceptar sol·licituds el 7 de gener de 2021 i tancarà el 19 de març de 2021. 

La segona convocatòria, per a estudiants de postgrau de la UAB, va adreçada a projectes de cooperació de l’àmbit internacional que es puguin implementar a països o zones geogràfiques del Sud Global. Es començaran a rebre sol·licituds el 7 de gener de 2021 i es finalitzarà la convocatòria el 26 de març de 2021. 

I per últim, la convocatòria extraordinària és per donar suport a projectes d’iniciativa social orientats a prevenir, reduir i/o revertir l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 a l’àmbit territorial català i/o estatal i don resposta davant d’una situació nova de crisi.  Les iniciatives subvencionables per aquesta convocatòria han de respondre específicament a  una o diverses necessitats socials a curt i mitjà termini i han d’estar relacionades directament o indirecta amb els efectes de la  pandèmia. La convocatòria s’obrirà el 7 de gener de 2021 i acabarà el 26 de febrer de 2021.  

Les propostes seran valorades per persones expertes en l’àmbit de la Cooperació Universitària per a la Justícia Global. A partir dels informes de les persones avaluadores i de l’assessorament de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, la presidència de la Fundació Autònoma Solidària serà l’encarregada de resoldre la convocatòria en nom del Patronat de la mateixa entitat.

Les bases i els formularis de les dues convocatòries estan disponibles al web de la Fundació Autònoma Solidària (FAS). L’equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries. Per a més informació, dubtes o assessorament, podeu adreçar-vos a la FAS o contactar amb l'Àrea de Cooperació i EpD a fas.cooperacio@uab.cat.

La dotació del Fons de Solidaritat

El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i de l’alumnat, que a través de la matrícula poden fer un donatiu de 15 euros.

La XXXVIII convocatòria preveu una dotació total de 73.000€ i s’estableix un import màxim de 12.000€ per sol·licitud. En el cas de la d’estudiants es preveu una dotació total de 12.000€ a repartir entre els projectes acceptats. En en el cas de la convocatòria extraordinària per la covid-19 la partida és de 30.000 euros amb una atorgament de màxim 10.000 euros per projecte.

S'ha programat una sessió informativa per tots els que vulguin saber més sobre les noves convocatòries pel 3 de febrer de 2021 a les 12 h en format virtual. Per inscriure's, només heu d'omplir aquest formulari.

 

 

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Reducció de les desigualtats
  • Pau, justícia i institucions sòlides
 

Notícies relacionades

Totes les notícies