Aposta per una gestió del verd més naturalitzada al campus

OcellsPapallona

En el marc de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, el divendres, 22 de maig, cal subratllar que el campus n'és un bon exemple: compta amb 50 espècies de papallones detectades, 47 espècies d'ocells nidificants i 12 especies d'orquídees, entre d'altres. Després del confinament, s'accelerarà la transició cap a una gestió del verd més naturalitzada del campus, que afectarà unes  3,5 hectàrees, en diferents zones on s'espaiaran les segues i es deixaran evolucionar cap a herbassar.

21/05/2020

En el marc del Dia Internacional de la Biodiversitat -que té lloc el divendres, 22 de maig-, cal recordar la diversitat biològica del campus: un centenar d'espècies d'arbres, 50 espècies de papallones detectades, 47 espècies d'ocells nidificants, 12 espècies d'orquídees, entre d'altres, conviuen en un espai de 260 hectàrees, 70% de les quals són terrenys agrícoles, forestals i zones enjardinades.

El campus de la UAB és un espai ric i divers de flora i fauna mediterrrània de 260 hectàrees, 70% de les quals són terrenys agrícoles, forestals i zones enjardinades. A més de les 80 hectàrees de boscos amb pi blanc, roures i alzines, al campus s’hi han detectat 50 espècies de papallones, 47 espècies d’ocells nidificants i 12 espècies d’orquídees.

En un context d’emergència climàtica i crisi ecològica, la UAB augmentarà la gestió naturalitzada del seu campus, en la línia del que ja venia fent. Tot i que ja fa un temps va començar a espaiar les segues en determinades zones del seu campus, s'augmentarà a més zones, a la zona de les columnes UAB, davant de la Facultat de Veterinària, zones properes a l’Avinguda Serragalliners de Cerdanyola, etc...).

Així, es vol afavorir la conservació d’herbassars i zones naturals a 10 zones del campus. En total, es deixaran 3,5 hectàrees, on es permetrà que la vegetació evolucioni de manera natural. La mesura consisteix en només segar al costat del vial per prevenció d’incendis però deixar evolucionar cap a herbassar la resta de l’espai. Això va en la línia del que reclamen naturalistes i entitats conservacionistes de canvi de paradigma en la concepció del verd i de reconèixer el valor ecològic dels herbassars.

Properament, està previst que es dugui a terme un estudi comparatiu d'insectes pol·linitzadors en zones més intensives de segues i zones on se segui poc o gens. L’estudi està previst que el faci el CREAF amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Abans del confinament, es va fer una prova pilot de gestió en la zona on s’hi realitza el seguiment de papallones diürnes al campus (projecte CBMS) que va consistir en no segar-ho tot alhora (ni camps ni herbassars) procurant sempre deixar espècies en floració als marges dels camps i camins. Amb aquesta gestió es va corroborar el potencial ecològic dels herbassars com a reservoris de biodiversitat, atès que contenen un gran nombre d’insectes pol.linitzadors com ara papallones, abelles, formigues i escarabats.

Aquesta naturalització suposarà la continuació dels darrers anys de fer actuacions que permetin reduir l'ús d'aigua en espais enjardinats i plantar més espècies autòctones i adaptades a la zona. Com a exemples remarcables, cal citar tres rotondes de l'eix Nord, diversos enjardinaments amb plantes aromàtiques i de baix requeriment hídric o nous arbres com falsos castanyers, aurons blancs, roures o pomeres silvestres.

Un campus que és exemple de biodiversitat

Papallones

Les espècies de papallones més abundants al campus estan presents en molts llocs de Catalunya, però també hi ha algunes papallones pròpies d'ambients mediterranis. En el període 2005-2015 i 2017-2019 s'han comptat 11.470 papallones al campus, amb una mitjana anual de 819 exemplars. En els mostrejos del BMS de la UAB s'han detectat 50 espècies de papallones, amb una mitjana anual de 31 espècies. La UAB es va incorporar a la xarxa CBMS l'any 2005, donant suport a la realització d'un transsecte al campus.

Ocells

Al campus hi ha 47 espècies registrades d’ocells amb evidències de reproducció (segons l’Atles d’ocells nidificants del campus), d’entre els quals destaca la presència de 4 espècies de picots (sobretot assenyalar el picot garser petit i el colltort), i una important colònia de falciots, de la qual es fa un seguiment.

Les espècies que han criat a les caixes nius que des del 2013 s’estan distribuint pel campus -amb el suport d’estudiants voluntaris i la Fundació Autònoma Solidària-, han estat la mallerenga carbonera ), la mallerenga emplomallada, la mallerenga petitapardal comú i pardal xarrec, que durant aquests set anys han fet 113 nius, han post 572 ous, han nascut 484 pollets i n’han volat uns 414.

Resultats del projecte de les caixes nius de 2013 fins a 2019:

https://www.uab.cat/doc/ocupacio_caixes_niu

Orquídees

Per tal de permetre la floració de diverses espècies d'orquídies silvestres al Campus, es deixen sense segar temporalment algunes zones. Amb aquesta gestió, d’ençà l’any 2010, s’hi han observat dotze espècies, onze espècies que floreixen a la primavera (Cephalantera damasonium, Epipactis kleinii, Himantoglossum robertianum, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, Ophrys forestieri, Ophrys passionisOphrys speculum, Serapias lingua, Serapias parviflora i Serapias vomeracea)i una que ho fa a la tardor (Spiranthes spiralis).

Arbres

Pel que fa a les espècies d’arbres presents als espais enjardinats, n’hi ha 3.000 amb més de 100 espècies diferents, d’entre les quals les més abundants són el pollancre, el lledoner, el pi pinyer, la robínia, el pi blanc i el liquidàmbar.

Boscos

El campus de Bellaterra de la UAB té boscos que es localitzen majoritàriament a la part oest del campus, al voltant de les dues rieres que el travessen (la de Can Magrans i la de Can Domènec) i de petits camps agrícoles. L'espècie predominant en les més de 80 hectàrees de boscos de què disposa el campus és el pi blanc. En el campus, però, es pot trobar un mosaic heterogeni de boscos, que van des de pinedes i boscos mixtos de pins amb roures o alzines fins a petites zones de bosc de ribera i fondals amb alzines i roures.

DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSITAT AL CAMPUS UAB:

#PerlaBiodiversitatalCampusUAB

OFICINA DE MEDI AMBIENT UAB (Entorn natural)

 

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies