Declaració de l’equip de govern de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB continuarà vetllant perquè el curs 2020-2021 es desenvolupi en condicions de seguretat per al conjunt  de la comunitat universitària i d’igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

22/12/2020

La UAB manté el seu compromís amb l'alumnat i ha treballat per garantir que cap estudiant quedi exclòs en el context de la pandèmia. Per això, ha modificat la normativa acadèmica pel que fa a la planificació de la docència i els sistemes d'avaluació, adequant-la a aquesta situació excepcional, tant en el segon semestre del curs passat com en aquest curs 2020-2021.

L’equip de govern està sempre a disposició de l’alumnat quan les seves reivindicacions es vehiculen a través dels canals establerts. Amb aquest esperit, donarà el seu suport a les peticions de convocatòries dels òrgans col·legiats que conformen l’estructura de governança que, en compliment de la normativa, reuneixin les condicions necessàries. La representació democràtica dels membres de la comunitat en els òrgans de govern garanteix un model de governança plenament participatiu.

La UAB continuarà vetllant perquè el curs 2020-2021 es desenvolupi en condicions de seguretat per al conjunt  de la comunitat universitària i d’igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, mantenint alhora la màxima qualitat docent amb l’objectiu de recuperar la presencialitat tan aviat com sigui possible i en la mesura que les condicions sanitàries permetin modificar les restriccions que obligatòriament cal observar.

 

Notícies relacionades

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Acords del Consell de Govern de la UAB

El Consell de Govern de la UAB, reunit el dia 15 de gener en sessió extraordinària, ha aprovat tres mesures excepcionals relatives a l’avaluació que es mantindran durant el curs 2020-2021 donada la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19.

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Informació sobre les avaluacions presencials a la UAB

La UAB està aplicant en tot moment les mesures de seguretat imprescindibles per tal de garantir que el campus sigui un espai segur. D’acord amb aquest marc, els exàmens, que formen part de les avaluacions de l’alumnat, seran presencials.

Totes les notícies