Creació de l'Institut d’Història de la Ciència (IHC)

creació institut

L'objectiu de l'IHC és organitzar, promoure i desenvolupar, des d’una perspectiva multidisciplinar, la recerca en l’àmbit dels estudis d’Història de la Ciència, així com impulsar programes formatius dins aquesta especialitat.

 

 

 

La creació de l’Institut d’Història de la Ciència (IHC) comporta l’extinció del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC), peró l'IHC assumeix el coneixement, l'expertesa i la projecció i relacions Internacionals dels anys d'activitat del CEHIC, així com dels grups i del personal investigador que desenvolupa recerca, formació i transferència de coneixement en l'àmbit d’Història de la Ciència.

01/10/2020

Des de la creació, el 1983, del Seminari d’Història de les Ciències, fins a la seva transformació en Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (1995) i la seva conformació com a centre d’estudi i de recerca, el CEHIC s’ha consolidat com un eix fonamental en la recerca, l’ensenyament i la divulgació de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina al país. Les seves tasques van des de la recerca històrica i la docència en els diferents cicles universitaris, fins a diverses activitats relacionades amb la disciplina, com ara la conservació del patrimoni científic i la promoció del diàleg públic sobre temes relacionats amb la ciència contemporània.

Ara com institut l'IHC agafa el relleu amb la finalitat de consolidar-se com a nucli fonamental
de la docència, la recerca i la divulgació de la història de la ciència a Catalunya i a l’Estat, amb projecció internacional.

L'Institut d' Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser aprovat el 8 de febrer de 2018 pel consell de govern de la UAB i la seva creació s'ha publicar oficialment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de setembre de 2020.