Continua augmentant el nivell d'anglès dels alumnes que entren a la UAB

NivellAngles2016

El nivell d'anglès dels alumnes que entren per primer cop a la UAB i acrediten el nivell B2.2 d'anglès augmenta del 8% al 48% en set anys, segons els resultats de les proves de nivell que fa el Servei de Llengües de la UAB als estudiants de primer curs. En la prova, que és voluntària, hi han participat 3.727 nous estudiants.

22/01/2019

L'informe sobre les proves de nivell d'idiomes de la UAB analitza els resultats del curs 2018-2019 i els compara amb els set cursos que la UAB fa que està fent aquestes proves. Aquestes proves, que són voluntàries i gratuïtes per l'alumnat, les han fet aquest curs 3.727 estudiants, el que representa el 54,42% de l'alumnat de nou ingrés a la UAB. 

La tendència durant els darrers set anys en què s'ha fet la prova de nivell d'anglès d'alumnat de nou ingrés a la UAB mostra que continua l'increment del percentatge de persones que poden acreditar com a mínim el nivell B2.2, que passa d'un 8,38% el curs 2010-2011 al 48,85% el curs 2018-2019.  Aquest és el nivell mínim necessari per poder comunicar-se satisfactòriament tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit professional -d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües-. Tot i que aquesta progressiva millora del nivell d'anglès dels darrers anys, encara resta un 51,15% d'alumnat nou que no arriba a aquest nivell, al B2.2.

Globalment els resultats indiquen que la majoria d'alumnes que han fet la prova de nivell d'anglès, és a dir, el 82,35% tenen un nivell B1 o superior (un 2% més que l'any passat).

Els resultats mostren com el nombre d'alumnes va disminuint als nivells inferiors (A1, A2 i B1) i com cada any va pujant els nivells superiors (B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2).

A més de l'anglès (que és la prova que fan el 94,88% d'estudiants que s'hi presenten), la UAB també ofereix aquesta prova per als idiomes alemany, francès i italià, tot i que són molts pocs els estudiants que la fan. Segons les dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca, a les PAU del 2018 el 94,88% d'estudiants es van presentar a l'examen d'anglès, l'1,33% al de francès, el 0,34% al d'alemany i el 0,10% al d'italià.

La participació ha estat desigual entre els 13 centres o facultats de la UAB (tot i que ha augmentat la participació respecte l'any passat en tots ells). Així, les facultats on s'hi han presentat més del 65% de l'alumnat de primer curs han estat la Facultat de Veterinària, la de Biociències, la de Ciències de la Comunicació, la de Ciències Polítiques i Sociologia, l'Escola d'Enginyeria, la Facultat d'Economia i Empresa i la Facultat de Ciències de l'Educació. 

Aquestes proves de nivell, que es fan cada any a la UAB durant el mes de setembre i octubre, les organitza i realitza el Servei de Llengües de la UAB i formen part d’una estratègia més àmplia per fomentar el coneixement i l'ús de terceres llengües de l'alumnat i potenciar la internacionalització de la Universitat.
 

 

Notícies relacionades

Persones estudiants

Tallers d'emprenedoria social

El Servei d'Ocupabilitat de la UAB ofereix formació a l'alumnat en l'àmbit de l'emprenedoria social i col·laborativa.

Totes les notícies