Sala de premsa Premsa i mitjans

Comunicat de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona
Comunicat de l'Equip de Govern davant d'alguns esdeveniments succeïts al campus.

13/12/2016

Davant d’alguns esdeveniments que han succeït al campus de la UAB en els darrers mesos i, particularment, en els darrers dies, en què s’ha impedit la lliure expressió d’idees, l’Equip de Govern vol manifestar el següent:

El debat de les idees és una activitat consubstancial al context universitari. La Universitat ha de ser un lloc on es puguin expressar totes les idees, sempre que siguin tolerants i no discriminadores. La llibertat d’expressió ha de permetre a tothom manifestar les seves inquietuds i la seva ideologia.

L’Equip de Govern propicia que en els espais de la UAB es puguin expressar i debatre les opinions i ideologies de totes les persones que formem part de la comunitat universitària. Aquest respecte a les diferents idees ha d’incloure, necessàriament, el respecte escrupolós dels espais de la universitat: com que són espais públics, qualsevol col·lectiu n’ha de poder fer ús, i cal facilitar i garantir que així sigui.

L’Equip de Govern promourà a través del diàleg i la participació necessàries l’establiment dels mecanismes perquè la UAB esdevingui un referent de la llibertat d’expressió d’idees i ideologies, així com de tolerància, respecte i no-discriminació.


 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 13 de desembre de 2016