Sala de premsa Premsa i mitjans

Comunicat de l'Equip de Govern en relació a les notícies aparegudes a diversos mitjans

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona
Davant les notícies que estan apareixent els últims dies a diversos mitjans de comunicació en relació a un expedient informatiu obert a una professora de la UAB, l'Equip de Govern vol puntualitzar els aspectes següents.

14/03/2019

Davant les notícies que estan apareixent els últims dies a diversos mitjans de comunicació en relació a un expedient informatiu obert a una professora de la UAB, l'Equip de Govern vol puntualitzar els aspectes següents:

  • En relació a la documentació sol·licitada a través del procediment d'accés a la informació, la UAB ha facilitat tota la informació sol·licitada de què disposa, com demostra el fet que, a partir de la mateixa, han pogut elaborar una notícia, fins i tot amb proves gràfiques de la documentació. L'única informació no facilitada per la Universitat han estat els noms de les persones afectades, preservant de forma prioritària el dret a la protecció de les dades personals dels treballadors i col·laboradors de la Universitat.
  • Pel que fa a la investigació interna dels fets denunciats, aquesta no té relació amb l'actuació de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública (GAIP), sinó que s'inicia el mes de gener de 2019, en el moment en què la UAB va tenir coneixement que podia existir alguna incorrecció administrativa en la contractació de serveis.

Així mateix, informem que, mentre es dugui a terme la instrucció de l'expedient, la UAB no formularà cap mena de declaració al respecte, per tal de no interferir en la correcta tramitació del mateix.