Comencen les reunions dels subgrups de treball HRS4R-UAB

El grup de treball defineix els objectius amb metodologia col·laborativa

Aquestes reunions es centraran en aspectes com la difusió de la iniciativa Euraxess i la millora del processos de contractació i acollida d’investigadors internacionals.

05/07/2019

El mes de juliol ha arrencat amb la primera trobada d’un dels subgrups de treball creats arrel de la reunió del grup HRS4R del passat 15 de maig. En aquella reunió, es van establir quatre subgrups per abordar de manera més exhaustiva les quatre línies d’actuació principals: la difusió de la iniciativa Euraxess, els processos de contractació d’investigadors, l’acollida internacional i la formació de doctors.

El subgrup de contractació ha sigut el primer en iniciar la ronda de reunions. En aquesta primera cita, representants de diferents col·lectius involucrats en l’àmbit de la recerca van analitzar l’estat actual del procés de contractació d’investigadors (en les seves tres fases: reclutament, selecció i contractació) i van treballar conjuntament per proposar accions de millora.
 

 

Notícies relacionades

Mans d'una persona gran

S'estanca la xifra d'anys viscuts amb bona salut de la gent gran a tot Espanya

L’esperança de vida lliure de malaltia als 65 anys s'estanca a Espanya, segons un estudi que avui publica el Centre d'Estudis Demogràfics-UAB. La mala salut acompanya l'augment d'esperança de vida als 65 anys, especialment en els homes, que sumen anys de vida però resten anys de vida lliure de malaltia. 

Totes les notícies