Com reduir les emissions de CO2 als campus europeus?

CO2CampusEuropeos

El projecte U-MOB (que durarà cinc anys i que té finançament de la Unió Europea, amb un pressupost de 1.329.427 euros) preveu fer plans d'acció per a la mobilitat sostenible a 30 campus europeus, així com tres conferències internacionals, la primera de les quals serà al campus de Bellaterra el març del 2017.

20/09/2016

Si una persona condueix 15 kilòmetres per trajecte i fa quatre viatges al dia, enviarà a l’atmosfera 2 tones de CO2 a l’any. Per compensar 924 tones de CO2 cal un camp de futbol de pins o 1.010 pins (dades de Novotec Consultores). Els campus universitaris europeus són espais per on es desplacen diàriament milers de persones en transport privat, generant importants emissions contaminants a l’atmosfera. El projecte vol afavorir l’ús del transport públic enfront del privat i reduir així l’impacte del tràfic de vehicles al voltant de les ciutats.

La UAB -juntament amb les universitats Erasmus de Rotterdam (Holanda), la Politècnica de Cracòvia (Polònia) i la Universitat dels Estudis de Bèrgam (Itàlia), i les empreses Novotec Consultores i Fundación Equipo Humano- participa en aquest projecte europeu que lidera l’empresa Novotec Consultores, consultora especialitzada en temes de mobilitat. El projecte, que s’anomena U-MOB (European Network for Sustainable Mobility at University), s’ha iniciat aquest curs, durarà cinc anys i finalitzarà el juny del 2021.

Els objectius principals són:
 -Crear una Xarxa Europea d'Universitats per a la Mobilitat Sostenible capaç d'intercanviar, multiplicar, replicar i transferir bones pràctiques de mobilitat sostenible als campus.

 - Informar, comunicar i sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'impacte positiu d’una gestió sostenible de la mobilitat als campus universitaris per les emissions de CO2.

 -Desenvolupar i implementar plans d'acció per a la mobilitat sostenible a 30 campus europeus.

 - Desenvolupar i divulgar un curs de formació en línia per capacitar al professional emergent de "Gestor de la Mobilitat Sostenible" als diferents campus.

 - Normalitzar polítiques de mobilitat sostenible entre autoritats públiques a nivell local.

Es duran a terme tres conferències internacionals de mobilitat sostenible: la primera a Barcelona (març 2017) –ja s’està preparant, al campus de Bellaterra-, a Cracòvia (2019) i a Bèrgam (2021). Aquests fòrums seran un espai de debat per a fomentar l'intercanvi entre les universitats integrants de la xarxa així com entre les autoritats locals o regionals vinculades amb l'ordenació de la mobilitat, o empreses relacionades amb la mobilitat sostenible.

 La congestió del trànsit, un 1% del PIB de pèrdues
En tota la Unió Europea, l'augment del trànsit al centre de les ciutats ha donat lloc a la congestió de trànsit crònica, amb conseqüències negatives per en termes de retards i contaminació. Cada any prop de 100 milions d'euros, o un 1% del PIB de la UE, es perden com a conseqüència d'aquest fenomen. Els pobles, ciutats i campus europeus són tots diferents, però s'enfronten a reptes similars i aquest projecte és una de les mesures que es posaran en marxa per a paliar-ho.

Les universitats són llocs on es produeixen viatges freqüents, ja sigui pels trajectes que realitzen els estudiants com els que fan l personal de la universitat. Està calculat que cada 60 km diaris que una persona fa en cotxe i tenint en compte que hi ha uns 200 dies laborables o lectius a l'any, s’emet a l'atmosfera 2.004 kg de CO2 a l'any. Implementant una sèrie de bones pràctiques i promovent altres tipus de mitjans de transport, estarem reduint les emissions en aquests focus de contaminació per mobilitat que són els campus universitaris.

La situació de les universitats espanyoles
Les universitats espanyoles, dins la CRUE, fa temps que treballen per aconseguir alguns d’aquests objectius dins una recent creada comissió de sostenibilitat, que coordina la UAB i la Universitat de Granada, integrada per 12 universitats. Han creat un espai de bones pràctiques, en aquest ámbit, en què destaquen els projectes de cotxe compartit de les universitats de Còrdova, Extremadura o Girona; o el de limitadors de velocitat de la Universitat de les Illes Balears; o el de reserva de zones d’aparcament a la Universitat d’Oviedo, entre d’altres.

Al capdavant en criteris ambientals
La UAB ocupa el 20è lloc del GreenMetric Ranking of World, sobre criteris ambientals que elabora anualment la Universitat d'Indonèsia. És la primera de l'estat espanyol. Aquest rànquing analitza els esforços de fins a 407 universitats d’arreu del món pel que fa a la sostenibilitat i les polítiques de gestió respectuoses amb el medi ambient. Es valoren, entre d’altres, aspectes com ara les infraestructures, l’ús de l’aigua i els transports.  La UAB, que en només dos anys ha passat de la posició 127 a la 20, ha estat la millor en els apartats de gestió de residus i energia i canvi climàtic. La UAB és una de les poques universitats europees que compta amb una àrea específica de mobilitat, que es dedica a estudiar, analitzar i millorar tot allò relacionat amb la mobilitat

Un projecte LIFE de la Unió Europea
Aquest projecte europeu és un projecte LIFE, l'instrument financer de la UE de suport, conservació de la natura i del clima projectes d'acció ambiental a tota la Unió Europea. Des de 1992, LIFE ha cofinançat al voltant de 4.000 projectes. Per al període de programació 2014-2020, LIFE contribuirà amb al voltant de 3.400.000.000 € a la protecció del medi ambient i el clima.

U-MOB PROJECT LIFE: http://u-mob.eu/u-mob-life-project/