Cimab implanta una metodologia per analitzar la qualitat de l’esperma

Cometfertility

L’spin-off de la UAB Cimab (Centre d'Infertilitat Masculina i Anàlisi de Barcelona), ubicada al Parc de Recerca UAB, col·laborarà amb el banc de semen Fertibank per analitzar la qualitat de les seves mostres mitjançant un mètode que ha desenvolupat, anomenat Cometfertility, que permet estudiar danys i ruptures en l’ADN de l’esperma.

04/06/2015

La fragmentació de l’ADN espermàtic és una de les causes que pot limitar les probabilitats d’un embaràs. Hi ha dues tipologies de fragmentació i cada una té una implicació diferent en l’esterilitat. Per una banda, les ruptures de cadena simple contribueixen a una fallada de l'embaràs. D'altra banda, els trencaments de cadena doble de l'ADN no impedeixen l'embaràs, però poden implicar un major risc d'avortament durant el primer trimestre de gestació.

A diferència d'altres mètodes existents, el sistema que ha desenvolupat Cimab permet distingir la tipologia de les ruptures aplicant diferents condicions de pH i predir la infertilitat i els avortaments amb millor sensibilitat i especificitat. “Els altres mètodes utilitzats actualment no distingeixen el tipus de dany. Només solen distingir la ruptura de cadena simple i no detecten la de cadena doble, que és la que té una major rellevància de cara al diagnòstic i pronòstic en els tractaments de reproducció assistida”, explica el Dr. Jordi Ribas, director científic de Cimab. “Per exemple, el trencament de doble cadena pot ser reversible i es pot tractar”, comenta Ribas. En aquest sentit, l’spin-off també està treballant per desenvolupar un tractament que redueixi la presència d’aquestes ruptures i permeti millorar les taxes d'èxit dels tractaments de reproducció assistida.

Cimab també analitzarà de manera retrospectiva els resultats dels tractaments de reproducció assistida realitzats amb les mostres, tenint en compte els estudis realitzats mitjançant Cometfertility, per conèixer en quin percentatge els tractaments de milloren si es té en compte la variable del grau de fragmentació de l’ADN espermàtic.