Carta de la rectora a la comunitat universitària

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

La rectora en funcions, Margarita Arboix, s'adreça a la comunitat universitària per informar sobre les mesures que es posen en marxa a la Universitat a partir del dia 30 d’octubre, a petició de la Generalitat de Catalunya.

30/10/2020

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat universitària,

Com sabeu, el Govern de la Generalitat, davant l’evolució negativa que està tenint la pandèmia provocada per la covid-19, ha anunciat una sèrie de mesures  en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic al territori de Catalunya, que tenen impacte també en l’activitat universitària.

El 28 d’octubre, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes van acordar que durant el mes de novembre es faria en format no presencial tota la docència que es pogués realitzar en aquest format i que es mantindrien en format presencial les pràctiques i les avaluacions, aplicant les mesures de protecció previstes al nostre Pla de contingència i protocol d’actuació. En aquest context, es reitera que les universitats són segures i que l’objectiu de reduir la docència presencial és aconseguir la disminució de l’activitat induïda, com és el cas de la mobilitat i de la interacció dels i de les estudiants. Amb aquest nou acord, el sistema universitari de Catalunya també vol mostrar el seu compromís amb la societat catalana en la conjuntura difícil derivada de la situació de pandèmia.

D’acord amb l’anterior i amb el punt 13 de la Resolució SLT2/2700/2020, de 29 d’octubre, els centres docents de la UAB adaptaran la seva docència a virtual, amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions.

L’alumnat que hagi de realitzar activitats presencials en divendres rebrà el justificant corresponent.

Per altra part, s’ha publicat la Resolució 16 del gerent de la UAB, que adapta el Pla de contingència i protocol d’actuació de la UAB i estableix els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en el sentit següent:

Els serveis de la universitat es mantindran amb les següents consideracions:

 1. D’acord amb el punt 11 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, els bars i restaurants  dels campus de la UAB romandran tancats.
 2. El Servei d’Activitat Física romandrà tancat.
 3. Les sales d’estudi romandran tancades.
 4. Es mantindrà l’oferta de transport públic d’autobús al 100% al campus de la UAB.
 5. El Servei de Biblioteques només estarà obert per al préstec.
 6. Es mantindrà la mateixa presencialitat actual del personal d’administració i serveis de la UAB, amb l’establiment de torns on sigui possible, per tal de garantir el manteniment dels serveis i de les activitats  següents:
 • Serveis essencials (granges, estabularis, Servei de Seguretat i Vigilància).
 • Serveis de Suport Logístic i Punt d’Informació, per garantir l’obertura dels edificis i suport als espais docents on hi ha activitat presencial de docència o de recerca.
 • Servei Assistencial de Salut.
 • Registre General. 
 1. Es garantirà també la prestació presencial del servei quan sigui necessari en totes les activitats i, en particular, en els casos següents:
 • Les gestions acadèmiques: 1 dia a la setmana, amb horari reduït, per a l’activitat de registre i l’atenció presencial amb cita prèvia.
 • El servei de préstec de biblioteques.
 • El Servei de Prevenció.
 • El seguiment d’obres, manteniment i serveis logístics.
 • Les activitats requerides per a la continuïtat del servei (Nòmines, Servei d’Informàtica, etc.).
 • Les activitats vinculades a l’experimentació.
 • Les pràctiques presencials (de laboratori, SIDs, tècnics d’audiovisuals, platós, cabines, etc.).

Durant la vigència de les mesures adoptades a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, es facilitarà al personal UAB fins a 5 dies setmanals laborables de treball a distància en els llocs que ho permetin, sempre que no es vegi afectat el funcionament dels serveis.

El personal d’administració i serveis que durant aquest període presti serveis presencials podrà acollir-se, si les seves funcions ho permeten, a fer jornada continuada, sense haver de fer l’aturada obligada per dinar i amb una presència obligada de 9:30 a 14:00h.

En cas de necessitar un document acreditatiu d’haver de realitzar l’activitat laboral a la UAB i poder accedir al campus o retornar al seu domicili, els membres del PAS i del PDI poden sol·licitar el certificat al formulari següent: Certificat de desplaçament.

Vull tornar a agrair el compromís de tota la comunitat universitària en el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat que hem adoptat i recordar la nostra responsabilitat individual: no oblidem mai la mascareta, la higiene freqüent de mans i la distància interpersonal. CUIDEM-NOS A LA UAB!

Una abraçada,

Margarita Arboix

Rectora en funcions

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

 • Pau, justícia i institucions sòlides
 • Educació de qualitat