Augmenta la participació en el teixit associatiu universitari

imatge_collectius

La vuitantena de col·lectius inscrits a elDirectori sumen un total de 2520 participants entre estudiants, PAS, PDI i Alumni. Les facultats amb major percentatge d’alumnat implicat a les entitats universitàries tornen a ser Ciències Polítiques i Sociologia, Veterinària, Traducció i Interpretació, Ciències i Filosofia i Lletres.

17/06/2020

Any rere any, des de fa 8 cursos, des de la Unitat de Dinamització Comunitària s’elabora el mapa de participació, una enquesta per a conèixer les característiques del teixit associatiu de la UAB (la seva composició, les facultats on són més actius, etc.), la seva evolució i per a posar en valor la tasca dels col·lectius universitaris que dinamitzen la UAB. D’aquesta manera, el mapa de participació ens permet tenir una imatge fidel de la participació associativa al campus. Tot i les dificultats d’aquest curs, el teixit associatiu ha conseguit adaptar-se a les circumstàncies sobrevingudes a l’inici del segon semestre i gran part dels col·lectius han continuat desenvolupant la seva activitat online.

Enguany, a causa del confinament, des del 13 de març no s’han produït noves altes de col·lectius a elDirectori. Malgrat això, 78 entitats s’han mantingut actives durant el curs 2019/2020, 13 de les quals s’han donat d’alta entre l’1 d’octubre de 2019 i el 13 de març de 2020. En quant a nombre de participants, el conjunt de col·lectius d’elDirectori sumen la participació de 2520 persones (70 més que el curs anterior), de les quals 1930 són estudiants, 338 són personal laboral de la UAB (PAS/ PDI) i 252 són Alumni (antics/gues alumnes de la UAB). Això suposa un augment de gairebé el 25% en nombre de PAS/PDI que participen del teixit associatiu de la UAB i un 3% en el nombre d’estudiants, el sector més actiu en els col·lectius universitaris. Observem també com s’ha mantingut estable respecte el curs anterior el nombre d’estudiants internacionals (128) i d’alumnes de primer curs (500) que són actius al teixit associatiu.

Pel que fa a l’edat de les persones participants, observem que les franges més habituals tornen a ser entre els 18-20 anys (32%) i entre els 21-23 anys (34%), però enguany hi ha hagut un increment significatiu de la franja d’edat de 27 o més (del 6% de mitjana al 17% d’aquest curs).

Finalment, pel que fa a la participació per facultats, observem que, en nombres absoluts, les facultats amb més estudiants actius/ves al teixit associatiu universitari són Filosofia i Lletres (364), Ciències (322), Enginyeria (224), Ciències Polítiques i Sociologia (194) i Traducció i Interpretació (194). En canvi, tenint en compte la totalitat d’alumnat matriculat als centres, les facultats on més percentatge d’alumnat participa d’algun col·lectiu inscrit a elDirectori són Ciències Polítiques i Sociologia (18,8%), Veterinària (16,4%), Traducció i Interpretació (15,9%), Ciències (14,2%) i Filosofia i Lletres (12%).

La composició del teixit associatiu, doncs, és diversa i transversal i s’estèn a totes les facultats del Campus, a tots els sectors de la comunitat universitària i a totes les franges d’edat.

Podeu veure totes les dades al següent enllaç

 

Notícies relacionades

Premis TFG transformació social 2020

Es premiaran els TFG per a la transformació social

La UAB premiarà els TFG del curs 2019-2020 que hagin tractat temàtiques vinculades a la transformació social: treballs amb perspectiva de gènere o els que abordin qüestions al voltant el desenvolupament sostenible i la justícia global.

Totes les notícies