Acords del Consell de Govern de la UAB

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Consell de Govern de la UAB, reunit el dia 15 de gener en sessió extraordinària, ha aprovat tres mesures excepcionals relatives a l’avaluació que es mantindran durant el curs 2020-2021 donada la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19.

15/01/2021

El Consell de Govern de la UAB, reunit el dia 15 de gener en sessió extraordinària, ha aprovat tres mesures excepcionals relatives a l’avaluació que es mantindran durant el curs 2020-2021 donada la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19.

1.    Per participar al procés d’avaluació i de recuperació de l’assignatura o mòdul no serà exigible haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l’assignatura o mòdul, deixant en suspens l’article 112ter.3 de la Normativa Acadèmica, a tal efecte.

2.    La mera assistència a classe no incidirà en la qualificació final de l’assignatura o mòdul, excepte en el cas de les pràctiques d’assistència obligatòria.

3.    El nivell d’exigència en les activitats d’avaluació ha d’estar en concordança amb les adaptacions que, com a conseqüència de la Covid-19, s’hagin hagut d’implementar a la docència, tant teòrica com pràctica.

 

Aquests acords entren en vigor des de la seva aprovació, i no són, en cap cas, retroactius pel que respecta a la part de curs ja superada. La resta de la normativa acadèmica no es veu afectada.