Acord del Consell de Govern

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

El Consell de Govern de la UAB, reunit el 15 de maig passat, va acordar donar suport a les actuacions de l’Equip de Govern en relació als requeriments de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (JEZS) i de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB).

16/05/2019

En el seu informe, la rectora va explicar que en començar la campanya electoral de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, la Junta Electoral de Zona de Sabadell (JEZS) va fer arribar un seguit de requeriments a la Universitat Autònoma de Barcelona per la presència de simbologia i de pintades partidistes al campus de la Universitat.

Tots aquests requeriments van ser objecte d’al·legacions, així com d’un recurs per part de la UAB davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB), en què la UAB qüestionava l’abast del requeriment en entendre que la Universitat no té caràcter de poder públic, així com que la presència dels símbols i de pintades, siguin de l’opció ideològica que siguin, responen a la llibertat d’expressió dels membres de la comunitat universitària. Aquestes al·legacions i recurs va ser desestimats.

Un cop esgotades les vies d’impugnació per via administrativa, els acords de les juntes electorals són executius i d’obligat compliment, i en cas d’incompliment, es pot incórrer en responsabilitat criminal per possible delicte de desobediència. En conseqüència, l’Equip de Govern va acatar aquestes resolucions de les juntes electorals.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies