Acord de mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat

Salut Laboral

La UAB ha signat un acord a la Mesa d'Universitats Públiques Catalanes que permet establir mesures com la flexibilitat de la jornada laboral i l'adaptació progressiva per facilitar la reincorporació de les persones treballadores després d'haver patit malalties oncològiques o altres malalties d'especial gravetat.

27/05/2021

Les persones treballadores poden sol·licitar l'aplicació de les mesures de l'acord a través del formulari que s'ha habilitat.

La UAB ha signat un acord a la darrera sessió de la Mesa d’Universitats Públiques Catalanes que permetrà establir mesures relatives a la prestació de serveis a les persones que es reincorporin després d’haver patit malalties oncològiques o altres malalties d’especial gravetat.

Aquest acord és d’aplicació a tot el personal de la universitat, tant el personal d’administració i serveis com personal docent i investigador, a partir de la seva signatura, el 26 de maig de 2021.

La signatura de l'acord és un pas endavant en les mesures aplicades fins ara i reconeix el dret de les persones treballadores a rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, protecció de la salut en sentit ampli que segons l’OMS ha d'abastar tant la salut física, com la salut emocional i social, entesa com un estat de benestar en què la persona se sent bé i pot desenvolupar les seves capacitats i afrontar les situacions quotidianes d’estrès i, entre d'altres aspectes, pot treballar de manera eficient.

L’acord inclou mesures com l’adaptació progressiva de la jornada de treball, la flexibilitat horària i facilitats per al gaudiment de les vacances pendents en el moment de la reincorporació i de l’any en curs. I també contempla el dret a acollir-se a la modalitat de teletreball de manera preferent.

Per tal que el personal pugui sol·licitar l'aplicació de les mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat que estableix l'Acord de la Mesa d'Universitats Públiques Catalanes de 28 de maig de 2021, s'ha habilitat un formulari.

 

Més informació: Acord de la Mesa d'Universitats Públiques Catalanes pel qual s'estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetat

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Treball digne i creixement econòmic
  • Salut i benestar