“Veiem molt factible fer proves de concepte de la vacuna que estem creant contra el SARS-CoV 2 a finals d’any”

Francesc Gódia, UAB

Francesc Gòdia, catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB i director del Grup d’Enginyeria Cel·lular i Bioprocessos, és un dels principals impulsors de l’estudi per trobar una vacuna contra la Covid-19 que duu a terme la Universitat, al qual es pot donar suport a través d’una campanya de donacions. Una investigació innovadora i transversal, en què participen experts de diferents grups de recerca de la Universitat i col·laboren altres centres de recerca i hospitalaris vinculats a la UAB.

31/07/2020

"Tenim un teixit de grups de recerca molt ben preparats per fer propostes de valor en el camp de les vacunes. Ara més que mai és el moment de fer-los costat"

- Què fa singular la vostra recerca?

- La combinació en un mateix grup d’eines que són pròpies de la Biologia i de l’Enginyeria, de forma molt multidisciplinària, fet que ens permet avançar des d’aspectes més bàsics als de producció a escala d’una manera integrada. Això fa que les solucions i productes finals que proposem en la nostra recerca ja porten incorporats els elements que faran que la seva fabricació, en particular els aspectes de qualitat, es pugui iniciar de forma ràpida.

- En què es diferencia la vacuna que proposeu respecte a d’altres que estan ja sent provades, com les d’Oxford o Moderna?

- Aquesta és una vacuna basada en Virus Like Particles o VLPs. Són partícules similars als virus, pel fet que tenen una estructura tridimensional semblant sobre la que es presenten els antígens que desencadenen la producció d’anticossos, però no tenen material genètic al seu interior. Això fa que siguin partícules immunogèniques, és a dir, capaces d’induir una resposta immune , però al seu temps no infectives i, per tant, segures. El nucli de les partícules, de fet, ve d’un altre virus, i nosaltres les fem funcionals per tal que a la seva part exterior es situïn els antígens, en aquest cas la proteïna S del virus SARS-CoV-2. En el cas de Moderna, la vacuna està basada en RNA i en el cas de la Universitat d’Oxford, en un adenovirus modificat.

- Com està avançant el projecte? En quin punt us trobeu?

- El nostre grup treballa en aquest concepte de vacunes recombinants basades en VLPs des de fa vuit anys. Des del moment que va començar la pandèmia, ens vam posar a treballar en allò que nosaltres anomenem “funcionalització” de les VLPs, mitjançant l’expressió dels antígens d’interès a la superfície. Aquesta part la fem en cultius d’unes cèl·lules anomenades HEK 293, en què introduïm o cotransfectem els gens que permeten la producció de les VLPs. Ara ja hem cobert tota aquesta part i tenim a les nostres mans la prova experimental que som capaços d’obtenir aquestes VLPs funcionalitzades per a Covid. A partir d’aquí hem de comprovar que les VLPs són reconegudes per anticossos neutralitzants i poden generar-ne. El següent pas seria la producció en bioreactors i purificació  a suficient escala com per poder fer proves de la vacuna basada en VLPs en animals model.

- Quin és el termini que s’han fixat per fer l’estudi?

- Veiem molt factible realitzar les proves de concepte en animals model a finals de 2020 o principis de 2021. 

- Que diria a qui pensa que si ja hi ha en marxa molts projectes de vacuna no caldria invertir en una altra més?

- Li diria que avui en dia la ciència avença gràcies a múltiples esforços en paral·lel, i que les troballes d’un projecte, siguin positives o negatives, serveixen també per a la resta. Els sistemes biològics són extremadament complexes i com més grups es facin preguntes, més coneixement es genera i es por avançar més ràpid.  En un moment de tanta necessitat en desenvolupar una vacuna per la Covid, com més intel·ligència, esforç investigador i projectes es posin en marxa, més de presa s’avançarà cap a l’objectiu. 

- A què han destinat els diners recaptats fins ara en el projecte de vacuna de la UAB?

- De moment, les aportacions individuals que s’estan realitzant a la campanya de mecenatge de la UAB encara estan en fase de recollida i s’utilitzaran en les fases més costoses del projecte, com ara les proves en animals, que requereixen de nivells de bioseguretat elevats. Això ens serà de gran ajut. 
 
- Compten amb altres fonts d’inversió, a més de les aportacions realitzades a títol individual?

- Sí, i tant, de fet, des que hem començat a treballar, els recursos els hem aportat des dels propis grups de recerca involucrats en el projecte, tant en materials i reactius com en personal. Les aportacions individuals obtingudes en la campanya són complementàries.

- Què els diria als gestors públics, entitats o empreses perquè els donessin suport per continuar treballant per desenvolupar la seva proposta?

- Els diria que tots plegats tenim una responsabilitat social per ajudar a accelerar la recerca en vacunes per a la Covid-19. Els diria que hem de mobilitzar-nos des de les nostres diferents posicions i que, en particular, tenim un teixit de grups de recerca molt ben preparats per fer propostes de valor en el camp de les vacunes i que ara més que mai és el moment de fer-los costat. Entre tots hem d’aconseguir que la recerca en aquest camp tingui més recursos i capacitat per desenvolupar productes que arribin al final del camí i permetin millorar la protecció de la salut de la nostra gent.

Notícia relacionada: Una vacuna contra el coronavirus, objectiu d’una campanya de donacions de la UAB
 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
 

Notícies relacionades

Totes les notícies