CORES UAB CORE in Smart & Sustainable Cities

Research Groups at UAB

Research groups
ASAC - Advanced Control Systems & Automation
AMS - Antenna & Microwave Systems Group
CAiAC - Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAiAC)
CEPHIS - Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software
CIMITEC - Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions
DCSI - Disseny de Circuits i Sistemes Integrats
GEMOTT - Mobilitat, Transport i Territori
GENOCOV - Group of biological treatment of liquid and gaseous effluents, nutrient removal,  odors and Volatile Organic Compounds
GICOM - Grupo de Investigación en Compostaje
GRATS - Aigua, territori i sostenibilitat
GRUMETS - Mètodes i aplicacions en teledetecció i sistemes d'informació geogràfica
Grupo de Biodegradación de Contaminantes Industriales y Valorización de Residuos
Grup de Geografia Econòmica
GURB - Grup d'Estudis sobre Energia, Territori i Societat
HPC4EAS - High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation Research
IDT - Institut de Dret i Technologia
Interfase - Recursos costaners i Paisatge
Laboratori d'Anàlisis Palinològiques
Observatori de la urbanització
SENDA - Security of Networks and Distributed Applications
SPCOMNAV - Signal Processing for Communications and Navigation
STS_b - Barcelona Science and Technology Studies Group
SOSTENIPRA - Sostenibilitat i Prevenció Ambiental
TUDISTAR – Tourism Research Group

Faculties & departments
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Departament d'Economia Aplicada
Escola d’Enginyeria
Services UAB
Servei d'Estadística Aplicada UAB
Laboratori d'Informació Geografica i Teledetecció (LIGIT)

Administration UAB
Unitat d’Arquitectura i Urbanisme
Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Oficina de Medi Ambiente
Vicerectorat d’Investigació
Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
Parc de Recerca UAB