Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Preguntes freqüents sobre les assignatures de pràctiques

Pràcticum

 1. Preguntes freqüents sobre les cotitzacions de pràctiques curriculars
 2. Com puc informar o modificar el meu número de la Seguretat Social del meu expedient?
 3. En quins casos es pot demanar l’adaptació de les assignatures de pràctiques?
 4. En cas que se’m concedeixi l’adaptació de les assignatures de pràctiques puc escollir l’horari ?
 5. Quan puc fer la sol·licitud per demanar l’adaptació de les assignatures de  pràctiques?
 6. Si estic treballant, puc sol·licitar l’adaptació de les assignatures de  pràctiques per raons laborals?
 7. En que consisteix  l'adaptació per raons laborals ? 
 8. Si demano l’adaptació dels calendaris de pràcticum per fi d’estudis, podré tancar l’expedient al més de febrer ?
 9. Puc demanar fer les assignatures de pràctiques en un centre formador en concret?
 10. Puc proposar un centre formador de pràctiques?
 11. Puc realitzar les assignatures de pràctiques  al centre on treballo?
 12. En cas d’absència al centre de pràctiques per motius mèdics o altres permisos d’absència degudament justificats, he de recuperar les hores?
 13. Quin procediment s´ha de seguir per fer la selecció de centre de pràctiques? 
 14. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?
 15. Em puc intercanviar l’assignació d’un centre de pràctiques amb un altre company o companya?
 16. Puc sol·licitar reconèixer les assignatures de  pràctiques acreditant experiència laboral?
 17. Es pot reconèixer una assignatura de pràctiques si he cursat un CFGS?
 18. Si reconec una assignatura de pràctiques  a partir d’un CFGS, podré cursar una menció?
 19. Tinc assignatures superades d’altres estudis i/o altres titulacions prèvies. Puc demanar el reconeixement d’alguna assignatura de pràctiques?
 20. Puc anul·lar o modificar la matrícula d'una assignatura de pràctiques?
 21. Si anul·lo la matrícula d’una assignatura de pràctiques, em retornen els diners? 
 22. Si matriculo una assignatura de pràctiques  i alhora demano el seu reconeixement, en el cas que no em siguin reconegudes, podré anular la matrícula si no em va be cursar-les? 
 23. Puc realitzar les assignatures de pràctiques a altres universitats?
 24. Puc cursar una assignatura de pràctiques d’un altre curs si no he cursat el pràcticum precedent?

 

1. Preguntes freqüents sobre les cotitzacions de pràctiques curriculars

Hi ha consultes per les quals encara no tenim resposta, les tenim encara pendent de clarificar amb la TGSS, però hem fet un recull de tot el que sabem fins ara i que pot ser del vostre interés: preguntes freqüents sobre cotitzacions de pràctiques curriculars

2. Com puc informar o modificar el meu número de la Seguretat Social del meu expedient?

Si vols informar o modificar el número de la Seguretat social pots realitzar-ho directament a través del portal web de Secretaria virtual seguint les indicacions del següent manual.

A través d’aquesta mateixa opció podràs també modificar teu telèfon i correu personal.

3. En quins casos es pot demanar l’adaptació de les assignatures de pràctiques? 

Pots demanar l’adaptació d’un pràcticum si realitzes una estada acadèmica a una altra universitat (mobilitat), per raons laborals, per voler realitzar les pràctiques al mateix centre on treballes, o per finalització d’estudis. Fora d’aquestes situacions es poden presentar sol·licituds per casos excepcionals per tal que siguin estudiades incloent aquella documentació acreditativa que sigui pertinent.   

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 

4. En cas que se’m concedeixi l’adaptació de les assignatures de pràctiques puc escollir l’horari?

El 50% del calendari has de realitzar-lo a partir del calendari oficial establert per la Facultat assistint els dies complets al centre. El 50% restant pots adaptar el calendari i el horari sempre que assisteixis un mínim de 4 hores al centre. 

5. Quan puc fer la sol·licitud per demanar l’adaptació de les assignatures de  pràctiques?

Dependrà de cada pràcticum. A l’apartat “Procés d’assignació de centre de pràctiques” de cada pràcticum trobaràs les dates concretes i informació del procés per demanar la corresponent adaptació. 

6. Si estic treballant, puc sol·licitar l’adaptació de les assignatures de  pràctiques per raons laborals?
Sí, sempre que es disposi d’un  contracte de treball d’un mínim de 4h/dia o 20h/setmanals. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 


7. En que consisteix  l'adaptació per raons laborals?

Pots escollir el calendari del 50% de les estades a realitzar el centre. L’altre 50% s’ha de realitzar en el calendari oficial aprovat per la Facultat. També se’t pot assignar discrecionalment un centre per part de la coordinació de la titulació el més proper possible al teu lloc de treball. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 


8. Si demano l’adaptació dels calendaris de pràcticum per fi d’estudis, podré tancar l’expedient al més de febrer?

Quan demanes una sol·licitud d’adaptació de les assignatures de pràctiques per fi d’estudis, només estàs demanant l ’autorització per modificar el calendari segons la situació en que et trobis: 

Estudiants a qui només els queden les pràctiques per acabar els seus estudis i volen realitzar-les durant el primer quadrimestre del curs. 

Estudiants que han posposat tots o la majoria de pràcticums per fer-los compactats en un últim any (i ja no els queden altres assignatures). 

Has de tenir en compte que a banda de demanar l’adaptació del calendari de pràctiques per fi d’estudis, hauràs de demanar la sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer si vols poder tancar l’expedient. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 

9. Puc demanar fer les assignatures de pràctiques en un centre formador en concret?

No és possible escollir un centre de pràctiques discrecionalment. Hauràs de seleccionar diferents centres de la teva preferència de forma prioritzada d’entre l’oferta concreta de places de cada pràcticum.

10. Puc proposar un centre formador de pràctiques? 

Pots donar a conèixer la facultat al centre formador i facilitar la informació que trobaràs al següent enllaç 

Has de tenir present que facilitar el contacte anterior, no garanteix que el centre vulgui o pugui ser centre de pràctiques. En el supòsit que el centre acabi sent autoritzat i realitzi una oferta concreta en un determinat pràcticum, l’alumnat que l’ha donat a conèixer no te cap prioritat respecte a rebre la seva assignació.  

El moment en que podràs saber si el centre que has donat a conèixer forma part de l’oferta de centres serà el moment en que es publiqui l’oferta del pràcticum corresponent.  

11. Puc realitzar les assignatures de pràctiques  al centre on treballo?

Excepcionalment es poden estudiar des de la Coordinació de la titulació, propostes alternatives de pràcticum per aquells estudiants de la facultat que estiguin realitzant feines com educadors.  Has de tenir present que s’han de realitzar fora del teu horari laboral i la seva autorització requereix un procediment específic.  

Al següent enllaç a la motivació 3 trobaràs el procediment establert:

12. En cas d’absència al centre de pràctiques per motius mèdics o altres permisos d’absència degudament justificats, he de recuperar les hores?

Sí, has de recuperar les hores. Cada pràcticum té establertes unes hores de realització. Fer-les es un requisit imprescindible per poder avaluar l’assignatura.  

13. Quin procediment s´ha de seguir per fer la selecció de centre de pràctiques?

Escolliràs diverses opcions de la teva preferència de forma prioritzada  a partir de l’oferta concreta de cada pràcticum. Competitivament  en funció de la nota mitja del teu expedient acadèmic i de les teves preferències, obtindràs l’assignació d’un centre. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada:

14. Com puc saber la nota mitja del meu expedient?

Si estàs consultant el teu expedient a la intranet (http://sia.uab.cat), pots calcular la nota mitjana del 0 al 10 accedint al menú El meu expedient>Nota mitja. 

Al següent enllaç trobaràs la normativa que estableix els criteris de barem dels expedients: 

15. Em puc intercanviar l’assignació d’un centre de pràctiques amb un altre company o companya?

No, les assignacions de centre no es poden intercanviar. 

16. Puc sol·licitar reconèixer les assignatures de  pràctiques acreditant experiència laboral?

Sí. L'estudiant que acrediti experiència laboral relacionada amb les competències inherents al títol podrà sol·licitar el reconeixement d'aquesta experiència com a crèdits de pràcticum. Has de tenir present que aquest reconeixement implica, entre d’altres requisits, acreditar 220 dies d’experiència laboral i presentar una Memòria per la seva avaluació 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 

17. Es pot reconèixer una assignatura de pràctiques si he cursat un CFGS?

Depèn del CFGS que hagis cursat.

Pots consultar els CFGS que donen dret a reconèixer algun pràcticum al següent enllaç:   

18. Si reconec una assignatura de pràctiques  a partir d’un CFGS, podré cursar una menció?
 

Has de tenir en compte si acompleixes els requisits d’accés a la menció (si fos el cas) i obtenir plaça. 
 
Ja que en cas positiu per poder obtenir la menció hauràs de tenir en compte si el reconeixement inclou o no assignatures optatives del pla d’estudis.  

Si no inclou optatives, cap problema, hauràs de cursar les optatives de la menció. 
 
Ara bé, si el reconeixement de CFGS inclou assignatures optatives et pots trobar en dues situacions: 
-Si les optatives reconegudes formen part de la menció hauràs de cursar la resta d’optatives de la menció. 
-Si les optatives reconegudes no formen part de la menció, tindràs dues possibilitats: 
 
   1a-Cursar les assignatures optatives de la menció, sempre i quan entre les optatives reconegudes pel CFGS i les optatives de la menció no excedeixis en més de 6 els crèdits optatius finalment obtinguts. 

 
   2a-Desestimar cursar la menció i completar l’optativitat establerta al pla d’estudis de la titulació: bé cursant assignatures de l’oferta d’optatives d’itinerari i en programes de mobilitat, o bé cursant activitats no programades en el pla d’estudi (de l’oferta de la UAB) i formació en llengües. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 

19.Tinc assignatures superades d’altres estudis i/o altres titulacions prèvies. Puc demanar el reconeixement d’alguna assignatura de pràctiques ? 

Hauràs de presentar una sol·licitud de reconeixements dels estudis en qüestió. De l’estudi de reconeixement se’n pot derivar el reconeixement d’assignatures,  entre elles, les assignatures de pràctiques.  

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: 

20.Puc anul·lar o modificar la matrícula d'una assignatura de pràctiques?

Si vols anul·lar la matrícula d’un pràcticum, pots sol·licitar-ho en els terminis establerts igual com ho faries amb qualsevol altra assignatura de la titulació

Cal destacar que: 

 • En el primer termini, pots sol·licitar la modificació d’assignatures del primer i del segon semestre. En el segon termini, només pots sol·licitar la modificació d’assignatures del segon semestre, si no ho has sol·licitat prèviament, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula.  

 • Un cop es concedeix l’anul·lació o la modificació de la matrícula, s’aplica a l’expedient acadèmic i no hi pots renunciar. 

 • La modificació de la matrícula té l’efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB. 

Als següents enllaços trobaràs la informació de modificació de matrícula ampliada

21. Si anul·lo la matrícula d’una assignatura de pràctiques, em retornen els diners?

La devolució de l’import només és possible si l’anul·lació o la modificació s’han fet per causes imputables a la UAB. 

22. Si matriculo una assignatura de pràctiques  i alhora demano el seu reconeixement, en el cas que no em siguin reconegudes, podré anul·lar la matrícula si no em va be cursar-les? 

Podràs anul·lar la matrícula en els terminis establerts, però has de tenir present que els diners no se’t retornaran.  Es recomanable que quan matriculis una assignatura que eventualment vulguis reconèixer, estiguis en disposició de cursar-la en cas de no obtenir el reconeixement. Tingues present que pots demanar un reconeixement d’una assignatura de pràctiques sense necessitat de matricular aquesta assignatura prèviament.

23. Puc realitzar les assignatures de pràctiques a altres universitats?

Pots realitzar les pràctiques en altres universitats en el context d’un programa de mobilitat: 

SICUE - Pràctiques a les Universitats Espanyoles 

ERASMUS PRÀCTIQUES - Pràctiques a Universitats de la Unió Europea 

Programa UAB Exchange Programme Traineeships– Pràctiques a les Universitats de països de fora de la Unió Europea o estades inferiors a 2 mesos en països europeus 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada:  

24. Puc cursar una assignatura de pràctiques d’un altre curs si no he cursat el pràcticum precedent? 

Les guies docents de les diferents assignatures de pràctiques estableixen com a recomanació pedagògica haver cursat les assignatures de pràctiques precedents, però no es obligatori fer-ho. 

No obstant això, has de tenir present que per poder matricular-se d'assignatures de segon curs de grau, cal haver superat com a mínim 12 crèdits de primer curs; per poder matricular-se d'assignatures de tercer curs de grau, cal haver superat com a mínim 60 crèdits de primer i de segon curs; per poder matricular-se d'assignatures de quart curs de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos, i, per poder matricular-se del Treball de Final de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis. 

Al següent enllaç trobaràs la informació ampliada: