Personal UAB

Nomenclàtor de la UAB

La Nomenclatura oficial de la UAB és una eina multilingüe, en català, anglès i castellà, que posa a l’abast de la comunitat universitària els noms oficials dels ens de la UAB, així com un nombre important de termes que pertanyen al context específic de la UAB i que s’hi s’utilitzen amb freqüència:

Nomenclatura oficial de la UAB

L’eina recull el contingut del Document marc per a una nomenclatura universitària de la UABaprovat el 25 d’abril de 2012 pel Consell de Govern, a partir del qual es regeix, s’adapta i s’actualitza la nomenclatura oficial de la Universitat, gestionada per l’Oficina de Coordinació Institucional i supervisada per la Secretaria General.

La Nomenclatura oficial de la UAB està oberta a propostes de millora, de modificació, d’actualització i d’ampliació, les quals han de tenir el vistiplau del Servei de Llengües de la UAB, que és l’òrgan encarregat de validar lingüísticament les formes que conté el document.