Vés al contingut principal

Òrgans col·legiats generals

Els Òrgans col·legiats generals comprenen el Claustre, el Consell de Govern, l'Equip de Govern i la Junta Consultiva.