Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Equip de govern

L'Equip de Govern és el consell de direcció que assisteix el rector en el desenvolupament de les seves competències i està format pels vicerectors, el secretari general i el gerent.

Equip de Govern

Eleccions a rector o rectora