Vés al contingut principal

Equip de govern

L'Equip de Govern és el consell de direcció que assisteix el rector en el desenvolupament de les seves competències i està format pels vicerectors, el secretari general i el gerent.

Equip de Govern

Eleccions a rector o rectora