Novetats a la matrícula del curs 2012-2013

Novetats a la matrícula del curs 2012-2013

El procés de matriculació a les universitats catalanes presenta enguany importants novetats que afecten als preus, al fraccionament del pagament de la matrícula o a les beques. La Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament un nou web de consulta sobre la matrícula universitària: http://www.matriculauniversitaria.cat/ on s'informa del sistema de preus públics i s'orienta sobre la sol·licitud de beques i altres tipus d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.
La UAB, com cada any, informa sobre la documentació necessària, els horaris i d'altres informacions específiques de cada titulació en la web de matrícula: www.uab.cat/matricula

 

10/07/2012

Algunes de les novetats en la matrícula les destaquem a continuació per la seva importància: 

BEQUES
Si es vol demanar una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD), s'ha de sol·licitar prèviament l'acreditació econòmica de l'Agència de Gestió d'Ajuts universitaris i de Recerca (AGAUR) o s'ha d'haver  gaudit d'una beca del MECD el curs acadèmic 2011-2012.

Cal tenir en compte que s'ha de sol·licitar obligatòriament la Beca Equitat ja que, en cas de que no es concedeixi la beca MECD, es necessita tenir un llindar de renda assignat per tal de, si escau, reduir el preu del crèdit.

Així mateix, recordeu que l'AGAUR denegarà la beca Equitat si es té dret a la beca de règim general, encara que no s'hagi demanat aquesta última.

Més informació:
Novetats de la convocatòria 2012-2013 de les Beques de Règim General i Mobilitat


FRACCIONAMENT DE LA MATRÍCULA
La UAB també presenta una important novetat en el fraccionament de la matrícula. Encara que la Generalitat de Catalunya estableix el pagament en dos terminis, del 60% i del 40%, la UAB permet fer el pagament en 3 terminis: un 30% del total dels crèdits matriculats en la matrícula de juliol, excepte si s'acredita que compleix amb els requisits necessaris per obtenir una beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD); un 30% el 15 de novembre de 2012 i el 40% pendent el 20 de desembre de 2012. L'import d'aquest 40% final serà variable, en funció del resultat de les beques Equitat.

L'estudiant pot també optar per pagar la totalitat de la matrícula.


PREUS
Exemples de preus a pagar (crèdits matriculats per primera vegada) per coeficient d'estructura docent.

- Coeficient d'Estructura Docent A (ADE, Antropologia, Filologies, Dret, Història, Economia, Educació, etc.)
Preu d'un crèdit: 25,27 ¤
Preu d'un curs (60 crèdits) x 25,27 ¤=1.516,2¤
Primer termini de pagament (30%)= 454,86 ¤ + 67,82 ¤ de taxes de gestió d'expedient + 70 ¤ de serveis de suport a l'aprenentatge=  592,68¤

- Coeficient d'Estructura Docent B (Arqueologia, Biologia, Física, Matemàtiques, Enginyeries, G. Aeronàutica, Periodisme, Psicologia, Traducció, etc.)
Preu d'un crèdit: 35,77 ¤
Preu d'un curs (60 crèdits) x 35,77 ¤=2146,2¤
Primer termini de pagament (30%)= 643,86¤ + 67,82 ¤ de taxes de gestió d'expedient + 70 ¤ de serveis de suport a l'aprenentatge=  781,68¤

- Coeficient d'Estructura Docent C (Ciències Biomèdiques, Medicina, Infermeria, Veterinària, etc.)
Preu d'un crèdit: 39,54 ¤
Preu d'un curs (60 crèdits) x 39,54 ¤=2372,4¤
Primer termini de pagament (30%)= 712 ¤ + 67,82 ¤ de taxes de gestió d'expedient + 70 ¤ de serveis de suport a l'aprenentatge=  849,54¤
 
La UAB ha desenvolupat un simulador de preus de matrícula amb l'objectiu d'orientar els alumnes sobre el preu total de la seva matrícula a partir dels preus fixats per la Generalitat.


A més, podeu fer consultes al Servei d'Atenció Telefònica sobre matrícula trucant al 93 581 11 11 de 10 a 18 hores de dilluns a divendres.

Més informació: Matrícula