Atorgades les Càtedres de Transferència Parc de Recerca UAB-Santander

Càtedres Transferència Parc de Recerca UAB-Santander
La col·laboració entre la UAB i el Banc de Santander va fer ahir una passa endavant, en materialitzar-se la concessió de les Càtedres de Transferència Parc de Recerca UAB-Santander, durant l'acte de lliurament de les Beques-Salari Ítaca que va tenir lloc a UAB-Casa Convalescència, presidit per la rectora de la UAB, Ana Ripoll, i pel president de l'entitat financera, Emilio Botín. La seva finalitat és actuar com a intermediari entre la universitat i els seus centres de recerca i la societat, tot impulsant la transferència de coneixement i els resultats de la recerca. 

01/10/2009

Les Càtedres de Transferència Parc de Recerca UAB-Santander han estat atorgades a sis investigadors de departaments de la UAB i del centres d’investigació que formen part del Parc de Recerca UAB:

ADRIANA KAPLAN
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit de les ciències socials, concretament en antropologia social, i per la seva proposta d'implementació a Gàmbia i a Catalunya d'una nova estratègia sobre el problema de la mutilació genital femenina, basada en la sensibilització, la prevenció i la potenciació de les dones, per a què elles mateixes i les seves comunitats puguin assumir propostes alternatives que evitin la mutilació.

JOSEP LLADÓS
Centre de Visió per Computador. Departament de Ciències de la Computació
Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit tecnològic, concretament en la visió per computador, i per la seva proposta de desenvolupament de nous components de software de reconeixement de continguts documentals heterogenis: especialment fons documentals antics (arxius, manuscrits, etc.) i fluxos de documents de negoci (instàncies, xecs, etc.).

FERRAN MARTÍN
Departament d'Enginyeria Electrònica

Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit tecnològic, concretament en les aplicacions dels metamaterials i per la seva proposta de desenvolupament, conjuntament amb empreses del sector, dels coneixements i tecnologies necessàries per a la generació d'un nou producte de mercat: etiquetes ultracompactes de RFID (identificació per radiofreqüència) adhesives sobre paper.

ENRIC QUEROL
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit de la biotecnologia i la biomedicina. Concretament, en la identificació de noves dianes terapèutiques, vacunals i de diagnòstic, a partir de les nombroses dades que sorgeixen de la genòmica, la proteòmica i la interactòmica. Aquesta transferència de coneixements és especialment destacable en el camp veterinari i donat lloc a diverses patents en explotació i productes en el mercat o en les fases d’aprovació a l'European Medicines Evaluation Agency (EMEA), a Londres.

GONZALO SECO
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes
Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit tecnològic, concretament en les comunicacions i la navegació per satèl·lit, i per la seva proposta per aconseguir la participació de la UAB en comitès internacionals d'estandarització de sistemes de comunicacions (WiMAX) i navegació (GNSS), per millorar els vincles entre recerca bàsica aplicada i millorar la visió sobre les tendències del mercat.

NORA VENTOSA
Nanomol, Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC)
Per la seva trajectòria en la transferència de coneixement en l'àmbit de la ciència i les tecnologies dels nous materials, concretament en l'aplicació d'aproximacions nanotecnològiques, i per la seva proposta d'anàlisi de la viabilitat tècnica i comercial de la instauració de processos verds i eficients per a l'obtenció de materials moleculars micro i nanoestructurats, en els processos productius de fabricació de principis actius farmacèutics.