Sessions informatives

Durant el curs acadèmic i segons el calendari de cadascun dels programes d'intercanvis, la Facultat organitza diverses sessions informatives dirigides als estudiants del centre.

Aquestes reunions informatives es realitzen per als programes:
- SICUE (universitats espanyoles)
- Erasmus+ Estudis (universitats europees)
- UAB Exchange Programme (universitats de fora d'Europa)

i en dos moments del procés:
- Quan es publica la convocatòria i s'obre el període de sol·licituds
- Quan l'estudiant de la Facultat ja ha estat seleccionat i necessita fer les gestions corresponents a la sol·licitud d'admissió en la universitat d'acollida i confecció de l'acord d'estudis.

La data, hora i lloc de les reunions es publicaran a la web de la Facultat (avisos) i també en aquest apartat.

PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS - CURS 2019-2020
Reunió adreçada només als estudiants de la Facultat seleccionats per marxar amb aquest programa d'intercanvi.
Dia: 13/02/2019
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Graus

UAB EXCHANGE PROGRAMME - CURS 2019-2020
Sessió informativa adreçada només als estudiants de la Facultat seleccionats per marxar amb aquest programa d'intercanvi.
Dia: 20/02/2019
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Graus

PROGRAMA SICUE (Universitats espanyoles)
Convocatòria sol·licituds curs 2019-2020
Dia: 12/02/2019
Hora: 15:30
Lloc: Seminari 5