DestinacionsÀREA D'ESTUDIS DELS CONVENIS:
L'estudiant pot sol·licitar qualsevol destinació independentment del grau que estigui realitzant (excepte en casos en els que s'especifica). Però s'ha de tenir en compte que els plans d'estudis entre universitats europees són molt diferents i els convenis bilaterals es signen dintre d'àrees de coneixements generals. És molt important abans de fer la sol·licitud consultar la pàgina web de les universitats de destinació per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, etc… i assegurar-se que aquesta destinació és la que més us interessa a nivell acadèmic.

REQUISITS D'IDIOMES

Programa Erasmus (universitats europees):
S'han de complir amb els requisits d'idiomes indicats en el moment de la convocatòria d'intercanvis.
El certificat d'idioma original i una fotocòpia d'aquest s'ha de presentar a l'Oficina d'Intercanvis de la facultat (Gestió Acadèmica) dintre del període de sol·licituds establert per a cada curs acadèmic (aproximadament en el mes d'octubre).

UAB Exchange Programme (universitats fora Europa):
L'estudiant ha de complir també amb els requisits d'idioma de la universitat de destinació que estan publicats en el llistat d'universitats i en la pàgina web d'aquestes.
En aquest programa d'intercanvi, l'estudiant podrà prsentar el certificat d'idioma després de la resolució de les adjudicacions de les places. PERÒ aquest certificat s'haurà de presentar en iniciar els tràmits d'admissió a la universitat de destinació (aproximadament mes de gener).

Programa SICUE (universitats espanyoles):
No és necessari presentar cap certificat d'idioma.

PERIODE D'ESTADA:
Quan s’indica 5 mesos, s’ha d’entendre una estada quadrimestral/semestral i quan s’indica 10 mesos s’entén que l’estada és d’un curs acadèmic complet.
El número de mesos indicats és orientatiu. L’estada real a la universitat de destinació s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. L’estudiant podrà escollir el quadrimestre d’estada en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre).

Universitats de destinació:

Propi UAB: consultar pàgina general UAB-Mobilitat i intercanvi internacional (consulteu link)

Erasmus
SICUE