Destinacions

ÀREA D'ESTUDIS DELS CONVENIS:

L'estudiant pot sol·licitar qualsevol destinació de l'oferta de mobilitat, sempre i quan no es tracti d'un conveni específic per a una titulació, però s'ha de tenir en compte que els plans d'estudis entre universitats europees són molt diferents i els convenis bilaterals es signen per àrees de coneixements generals. És molt important abans de fer la sol·licitud consultar la pàgina web de les universitats de destinació per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, etc… i assegurar-se que aquesta destinació és la que més us interessa a nivell acadèmic.


REQUISITS D'IDIOMES

Programa Erasmus (universitats europees):
  • S'han de complir amb els requisits d'idiomes indicats en el termini de sol·licituds de la convocatòria d'intercanvis.
  • El certificat d'idioma s'ha de carregar dins de la sol·licitud electrònica dintre del període de sol·licituds establert per a cada curs acadèmic (aproximadament en el mes d'octubre).
  • No acreditar els requisits d'idioma implicarà la denegació de la destinació. 


UAB Exchange Programme (universitats fora Europa):

  • L'estudiant ha de complir també amb els requisits d'idioma de la universitat de destinació que estan publicats en el llistat d'universitats i en la pàgina web d'aquestes.
  • L'estudiant podrà presentar el certificat d'idioma després de la resolució de les adjudicacions de les places. PERÒ aquest certificat s'haurà de presentar en iniciar els tràmits d'admissió a la universitat de destinació (aproximadament a partir del mes de gener).
  • És responsabilitat de l'alumne disposar dels requeriments d'idioma de la universitat de destinació en el moment de fer la sol·licitud d'admissió. La universitat de destinació pot denegar la admissió si no es compleixen.

Programa SICUE (universitats espanyoles):
No és necessari presentar cap certificat d'idioma.

 

PERIODES D'ESTADA:

Quan s’indica 5 mesos, s’ha d’entendre una estada quadrimestral/semestral i quan s’indica 10 mesos s’entén que l’estada és d’un curs acadèmic complet.
El número de mesos indicats és orientatiu. L’estada real a la universitat de destinació s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. L’estudiant podrà escollir el quadrimestre d’estada en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre).

 

UNIVERSITATS DE DESTINACIÓ: