Erasmus+ Pràctiques / UAB Exchange Programme Traineeships

Erasmus+ Pràctiques / Propi Pràctiques

El programa Erasmus Pràctiques / Propi Pràctiques es gestiona a través del Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

Tota la informació sobre aquesta convocatòria la trobareu al següent l’enllaç.
 
Requisits generals del programa:

 • Estar matriculat/da en estudis de grau o màster.
 • Erasmus+ Pràctiques: Tenir l'expedient UAB obert en el moment de la sol·licitud.
 • Propi Pràctiques: Tenir l'expedient UAB obert durant tot el període de les pràctiques.
 • Estudiants de Grau: Haver superat 60 crèdits en el moment de la sol·licitud de l’intercanvi.
 • Disposar de l’acceptació d’una entitat d’acollida on realitzar una estada de pràctiques.
 • Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
 • Disposar de la conformitat del tutor/a de pràctiques i del coordinador/a d’intercanvis de la Facultat.
 • Erasmus: Les estades hauran de tenir una durada mínima de 2 mesos (60 dies) i fins a un màxim de 12 mesos.
 • Propi UAB: Les estades han de tenir una durada mínima d’1 mes (30 dies) i fins un màxim de 12 mesos.
 • Acreditar la cobertura de l'assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula UAB. En cas d'estades de pràctiques fora de la UE, també s'ha d'acreditar la cobertura d'una assegurança mèdica addicional.

REQUISITS ESPECÍFICS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ.
Per tal que aquestes pràctiques internacionals es puguin reconèixer per l'assignatura de Pràcticum o Pràctiques Externes la Facultat estableix els següents requisits:

 • Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau.
 • S’estableix que el número d’hores a realitzar durant l’estada sigui d’un mínim de 300 hores.
 • Cal presentar una carta o enviar un e-mail de l'empresa on es detalli les tasques a desenvolupar i les competències a assolir per poder valorar si aquestes pràctiques poden ser curriculars o no. El document s'ha de presentar en l'Oficina d'Intercanvis de la Facultat (Gestió Acadèmica). E-mail: intercanvis.comunicacio@uab.cat
 • L’alumne haurà de presentar la memòria justificativa en la qual s’exposin les competències assolides mitjançant l’activitat laboral. Aquesta memòria tindrà unes pautes a seguir que estan publicades a la web de la Facultat (Pràcticum).
 • L’entitat d’acollida haurà d’omplir el formulari “Training Programme” on descriurà les tasques dutes a terme per l’estudiant i les competències assolides.

Més informació:
Servei d'Ocupabilitat
 Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
Telf.: 93 581 48 90
E-mail: occupational.mobility@uab.cat