Coneix el centre

Inscripció per Empreses

Les empreses podeu participar a totes les activitats del Workshop o només a les que us interessi. Per tal de formalitzar la vostra inscripció, us agrairem que us registreu en el següent formulari.

La inscripció i participació en qualsevol de les opcions és gratuïta.

També envieu-nos el vostre logo, en alta qualitat i en format vectorial (Illustrator o eps vectorial), a l'e-mail practiques.btreball.fuab@uab.cat, abans del 30 d'abril de 2019, per poder-ho incloure al panell informatiu de l'esdeveniment.

 


De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer de dades de caràcter personal, del qual n’és responsable la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, registrat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar la gestió acadèmica, organitzar accions formatives i esdeveniments relacionats amb les activitats del centre, enviar comunicacions als alumnes, promocionar altres ofertes formatives del centre i per atendre, si escau, les vostres peticions d’informació. Les dades podran ser cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona o a altres empreses o institucions vinculades a aquesta o a la Fundació UAB per a les mateixes finalitats. Així mateix, en el cas exclusiu dels alumnes matriculats a Cicles Formatius de Grau Superior, les vostres dades també podran ser cedides a altres entitats públiques o privades per a la vostra formació pràctica en centres de treball. Les vostres dades seran conservades per la FUAB de manera indefinida, i seran cedides a d’altres administracions públiques en els casos en què estigui permès legalment o sigui de compliment obligat. En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació UAB (Edifici Blanc, Vila Universitària, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona), o bé a l’adreça electrònica fuab.formacio@uab.cat, mitjançant un escrit amb la fotocòpia del document d’identitat.