Coneix el centre

L'entrevista

Un cop t’han seleccionat pel teu currículum, hauràs de tenir una entrevista amb l’empresa. Aquesta entrevista serveix per ampliar les dades del teu CV i per valorar la teva actitud davant les tasques que hauràs de realitzar en el teu nou lloc de treball.
 

1. Què és i per a què serveix l’entrevista de feina?

L’entrevista és un pas més, sovint l’últim i més important, dins d’un procés de selecció, per cobrir un lloc de pràctiques i/o feina en una empresa.

És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l’entrevistada intentaran trobar respostes als seus dubtes.


2. Per a què serveix l’entrevista?

- Per aprofundir sobre la informació reflectida al CV.
- Per comprovar si l’estil personal (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincideix amb el que l’empresa espera.
- Perquè l’entrevistador/a s’asseguri que la persona candidata és la idònia per al lloc vacant i, també, perquè la persona candidata valori si aquesta ocupació li convé i l'interessa.


3. Com em preparo?

- Abans d’anar a una entrevista, és convenient informar-te sobre l’empresa en qüestió i el seu sector. Et pot anar molt bé consultar la pàgina web de l’empresa, però també catàlegs, fullets publicitaris, parlar amb coneguts que hi treballen, etc.
- Repassa bé el teu CV, perquè és el document que l’entrevistador té com a referència per fer-te les preguntes.
- Adopta una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l’entrevista.
- Prepara prèviament com pots explicar la teva trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, èxits, fracassos, projectes de futur, motivacions, interessos i objectius) de manera coherent i positiva. Donar explicacions llargues que es perdin en el detall i que no aportin valor és senyal de poca preparació.
- És important haver preparat amb atenció les respostes per a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etc.).
- Si tens poca experiència, pots posar de relleu la teva formació, la teva motivació i l’interès en aquell sector professional o ocupació i la plena disponibilitat per aprendre.
- Si tens poca formació però experiència, pots destacar en canvi l’adquisició de competències professionals, un coneixement del sector i plena disponibilitat per a l’aprenentatge.


4. Consells i suggeriments per a l’entrevista

- Presenta’t a l’entrevista amb la confiança i seguretat que l’empresa t’ha escollit com a candidat/a possible i que et vol conèixer més de prop.
- Recorda que l’aspecte personal influeix en la valoració de l’entrevista. La consigna general és la discreció i la correcció.
Algunes pautes de comportament que caldrà tenir en compte:

Comunicació verbal (què diem):

- Saluda verbalment i somriu quan donis la mà.
- Escolta sense interrompre el teu interlocutor/a.
- Deixa que l’entrevistador/a porti la iniciativa de la conversa.
- Utilitza un vocabulari correcte i educat, ni massa rebuscat ni massa col·loquial.
- Adreça't a l’entrevistador/a en l’idioma que utilitzi en iniciar la conversa.
- Evita els monosíl·labs i procura donar contingut a les teves respostes.
- Abans de parlar, pensa què diràs. Els silencis curts no són dolents si són per pensar en la millor resposta.

Comunicació no verbal (com ho diem, com actuem):

- Jugar amb alguna cosa a les mans (bolígraf, claus...) dona la impressió de nerviosisme.
- Creuar braços i cames transmet la impressió d’estar a la defensiva, de manca de participació. Propicia la impressió d’una comunicació tancada.
- Mirar directament als ulls dona sensació de seguretat.
- Ser natural i educat acostuma a ser la millor opció.
- No oblidis mai somriure!

Es valora positivament:

- Mostrar interès en l’ocupació.
- Mostrar una actitud positiva i d’entusiasme.
- Ser un bon comunicador/a.
- Tenir confiança en un/a mateix/a.
- Mostrar aparença de maduresa.
- Implicar-se en la feina i creure en el que es fa.
- Ser agradable, ser simpàtic/a.
- Mostrar capacitat d’organització i planificació.
- Tenir iniciativa.
- Tenir capacitat d’adaptació.
- Tenir capacitat de treball.
- Tingues exemples reals preparats per demostrar tots aquests punts.

Es valora negativament:

- Tenir una motivació poc clara davant del lloc de treball.
- Ser passiu i indiferent.
- Ser matusser, prestar poca atenció.
- Ser problemàtic, conflictiu.
- Tenir una aparença descurada.
- Tenir aires d’arrogància o d’excessiva confiança.
- Mostrar nerviosisme, angoixa o intentar evadir-se.
- No mirar a l’interlocutor/a.
- Estar a la defensiva.
- Interessar-se més pel sou o l’horari que per la feina i les funcions.
- Mostrar dificultat en la comunicació.
- Dogmatitzar, respondre agressivament.
- Criticar i parlar malament d’anteriors empreses en les que has treballat i/o fet pràctiques.