Vés al contingut principal

ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària)

Indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques i altres recursos d'avaluació. El recurs MIAR l’ofereix des de l’any 2008 al 2021 i a partir de 2022 el subtitueix per l’indicador de Difusió.