Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

ANECA-CNEAI

ANECA, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) avalua l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques dels organismes públics d’investigació de l’Administració General de l’Estat, amb l’objectiu que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenni).

Les avaluacions es realitzen d’acord amb els criteris publicats anualment al BOE, i a principis de desembre apareixen els terminis per presentar les sol·licituds per a l’avaluació de trams de recerca de professors que tinguin la condició de funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat.

Informació complementària