Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Fonts

Les bases de dades multidisciplinars o especialitzades i els sistemes d’avaluació són les fonts on podem trobar els indicadors bibliomètrics que demanen les entitats acreditadores en el procés d’acreditació de la producció científica. A banda dels indicadors bibliomètrics, en determinats àmbits, la mera presència de la publicació en aquestes fonts es valora com a una aportació de qualitat.