Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Revistes

Llista alfabètica de les fonts que proporcionen indicadors de qualitat per valorar revistes (Cites per article, Factor d'Impacte, SJR, Índex H de revista, Altmètriques...).