Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Llibres

Llista alfabètica de les fonts que proporcionen indicadors de qualitat per valorar llibres i capítols de llibres (cites rebudes, prestigi editorial, ressenyes en revistes científiques especialitzades o traduccions a altres llengües).