Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Considerades en les convocatòries

Llista alfabètica de les fonts esmentades en els documents oficials de les convocatòries dels organismes d’avaluació de l’activitat científica, on s’especifiquen els criteris de valoració de les publicacions segons els diferents àmbits de coneixement i/o figures contractuals.