Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Indicadors

La bibliometria és la part de la cienciometria que aplica mètodes matemàtics i estadístics a tota la literatura científica i als autors que la produeixen i la utilitzen amb l’objectiu d’estudiar i analitzar l’activitat científica. Ho fa a través dels indicadors bibliomètrics, el seu instrument de mesura. Aquests poden ser de diferent tipus: personals, de producció, de col·laboració, de visibilitat o impacte...

Les agències acreditadores i les institucions que financen la recerca solen utilitzar diferents indicadors bibliomètrics per avaluar la producció científica del personal investigador o d’un grup/centre de recerca. L'impacte dels autors es mesura determinant la qualitat de les seves publicacions. Cada organisme estableix quins són els indicadors exigits, el valor atorgat a cadascun i la seva prioritat, tant en els processos d’acreditació com en les convocatòries d’ajuts a la recerca.