Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

ANECA PEP

El Programa de Evaluación del Profesorado (PEP) avalua les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor i professor d’universitat privada).

Les activitats del currículum s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de la documentació pertinent en les següents categories:

  • Experiència investigadora: publicacions científiques (articles en revistes, llibres i capítols de llibre), participació en projectes d’investigació i/o en contractes d’I+D, patents i altres resultats de la recerca, tesis doctorals dirigides, obres artístiques, contribucions a congressos i conferències científiques, i altres mèrits rellevants de recerca.
  • Experiència docent: llocs ocupats i docència impartida, cursos i seminaris impartits orientats a la formació didàctica universitària, cursos i seminaris rebuts i participació en congressos orientats a la formació didàctica universitària, elaboració de material docent i metodològic, participació en projectes d’innovació docent, i en plans i equips de treball relacionats amb l’EEES, i altres mèrits docents rellevants.
  • Formació acadèmica: titulació universitària, doctorat, altres títols de postgrau, ajuts i beques, estades a d'altres centres i cursos/seminaris d’especialització.
  • Experiència professional: activitats de caràcter professional.
  • Altres mèrits.

Informació complementària