Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona

Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Trams de Recerca

L’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris té com a objectiu el reconeixement de retribucions addicionals per mèrits de recerca, i es realitza per trams de sis anys (sexenni).

Fonts

Bases de dades, multidisciplinars o especialitzades, i sistemes d'avaluació de publicacions que ajuden a valorar la producció científica investigadora en els processos d'acreditació.

Indicadors