Vés al contingut principal

Trams de Recerca

L’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris té com a objectiu el reconeixement de retribucions addicionals per mèrits de recerca, i es realitza per trams de sis anys (sexenni).

Recursos

Bases de dades, multidisciplinars o especialitzades, i sistemes d'avaluació de publicacions que ajuden a valorar la producció científica investigadora en els processos d'acreditació.

Indicadors

Àrees de coneixement

La valoració dels recursos per part de les entitats acreditadores es fa de manera diferent en funció de l'àrea de coneixement.