Vés al contingut principal

AQU

Un dels principis d’actuació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’avaluació del professorat universitari. L’AQU acredita personal docent i investigador en quatre figures contractuals: professorat lector (contracte de caràcter temporal i a temps complet), professorat agregat i catedràtic (contracte de caràcter indefinit) i Pla Serra Húnter (professorat contractat no permanent).

Informació complementària