Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

AQU

Un dels principis d’actuació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’avaluació del professorat universitari. L’AQU acredita personal docent i investigador en tres figures contractuals: professorat agregat i catedràtic (contracte de caràcter indefinit) i Pla Serra Húnter (professorat contractat no permanent).

Informació complementària