Vés al contingut principal

Professor Contractat No Permanent Pla Serra Húnter

El Pla Serra Húnter (SHP, Serra Húnter Programme) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Pot sol·licitar l'emissió de l'informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter el personal docent i investigador que compleixi els requisits següents:

  • Tenir un contracte com a professorat lector tenure-eligible/tenure-eligible lecturer en vigor amb una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.
  • Disposar d’una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya prèvia a la presentació d'aquesta sol·licitud.

La incorporació a aquest programa es pot fer en les categories de lector tenure-eligible/tenure-eligible lecturer, d'agregat i de catedràtic.

Informació complementària