Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Llibres

Indicadors bibliomètrics que mesuren la qualitat en llibres o capítols de llibre.