Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

No considerades en les convocatòries

Llista alfabètica de les fonts que no són esmentades pels organismes d’avaluació de l’activitat científica però són fonts fiables i poden aportar altres indicis de qualitat o informacions rellevants sobre publicacions.