Vés al contingut principal

Difusió

Indica a quines bases de dades i repertoris apareixen referenciades les revistes segons quatre categories de fonts: bases de dades de citacions (c), multidisciplinars (m), especialitzades (e) i recursos d'avaluació (x).