Vg. Economia - Funcions dels àmbits que en depenen