Formació

Oferta de crèdits ECTS per activitats de voluntariat el 2020-2021

Oferta voluntariat amb reconeixement crèdits

Aquest Programa de voluntariat en accions solidàries apropa els estudiants a situacions de desigualtat i ofereix opcions per implicar-se pel canvi social. La pràctica es desenvolupa en diferents programes de voluntariat tant propis de la FAS com en col·laboració amb facultats de la UAB i d’altres entitats i plataformes així com en el programa d’estudiants de suport d’estudiants amb discapacitat (PIUNE).

Els estudiants tenen la possibilitat de treballar sobre el terreny i en equip a nivell interdisciplinari, i reflexionar sobre els coneixements tractats en les formacions que oferim. Els programes es desenvolupem amb la metodologia d’aprenentatge-servei que integra el servei voluntari a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats, actituds i valors.

Aquest curs acadèmic 2020-21 per la situació sanitària i com aquesta pot afectar a l'activitat, la informació no es la mateixa per a tots els programes. Cada equip de programa de voluntariat informarà dels requisits concrets a les persones voluntàries (itinerari formatiu, nombre d'hores d'activitat requerides i nombre de crèdits que es poden arribar a reconèixer aquest curs.

Formulari: https://www.uab.cat/web/voluntariat/-1345781058319.html