Calendari acadèmic de la UAB

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat.

Calendari Acadèmic UAB – Curs 2021-2022

Calendari Acadèmic UAB – Curs 2022-2023